Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Core Brukerveiledning - 2.0

Slik installerer og parer du en Suunto tank-POD

Å installere og pare en Suunto tank-POD:

 1. Installer tank-POD-en slik det beskrives i hurtigguiden for tank-POD-en eller i brukerhåndboken for tank-POD-en.
 2. Når tank-POD-en er installert og ventilen er åpnet, venter du til den grønne lampen på tank-POD-en blinker.
 3. Hvis Suunto EON Core har blank skjerm, trykk på en knapp for å aktivere den.
 4. Bruke nærhetsbasert paring: Hold Suunto EON Core nært ved tank-POD-en. Pass på at du følger instruksjonene i avsnittet om justering av tank-POD i brukerhåndboken for tank-POD-en.
 5. Etter noen sekunder vil du se en meny på skjermen som viser tank-POD-ens serienummer, batteristatus og gasstanktrykk. Velg riktig gass for denne tank-POD-en fra menyen.

  POD confirm pairing Eon

MERK:

Batterinivå-indikatoren som vises når du tilknytter tank-POD-en, er kun et anslag.

 1. Gjenta fremgangsmåten ovenfor for flere tank-POD-er, og velg forskjellige gasser for hver POD.

Du kan også tilknytte Suunto tank-POD-en(e) fra menyen:

 1. Velg hvilken tank-POD som skal brukes til hver av gassene ved å velge en tank-POD for den aktuelle gassen i menyen Gasser.

  Pod pair Eon

 2. Kontroller at tank-POD-en er aktivert ved å sjekke at du har en trykkavlesning på skjermen og at det grønne LED-lyset på tank-POD-en blinker. I menyen blir tank-POD-en identifisert av serienummeret som står trykt på tank-POD-en.

I hovedvisningene for dykking vil kun ett tanktykk vises, og dette samsvarer med den aktive gassen. Når gassen endres, så endres også tanktrykket som vises.

ADVARSEL:

Hvis det er flere dykkere som bruker Tank POD-er, må du alltid sjekke før dykket at POD-nummeret for den valgte gassen samsvarer med serienummeret på POD-en.

1 typeA B expand

TIPS:

Slipp ut trykket av tank-POD-en når du ikke dykker, for å spare batteriet.

Slik frakobler og fjerner du din tank-POD fra en spesifikk gass ved hjelp av nærhetsbasert metode:

 1. Hold tank-POD-en inntil dykkecomputeren i visningen Tanktrykk:

  image-Gas-menu-tankPOD-Eon2

 2. Bla til gassen du vil fjerne tank-POD-en fra:

  Gas-menu-tankPOD Eon

 3. Velg Ikke paret:

  Tankpod unpair Eon

 4. Din tank-POD er fjernet fra den valgte gasslisten:

  TankPOD-removed Eon

Table of Content