Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Core Brukerveiledning 3.0

Avhending og resirkulering

Kast enheten i samsvar med lokale lover og forskrifter for elektronisk avfall og batterier. Ikke kast enheten sammen med normalt husholdningsavfall. Du kan eventuelt returnere enheten til nærmeste Suunto-forhandler.

Symbolet nedenfor indikerer at innenfor EU skal denne enheten kastes i henhold til WEEE-direktivet (elektrisk og elektronisk utstyrsavfall). Følg de lokale praksisene for medlemsstatene for innsamling av elektronisk avfall.

WEEE symbol black

Riktig innsamling og resirkulering av batterier og elektroniske enheter hjelper til med å bevare ressursene og minimerer deres innvirkning på miljøet.

Table of Content