Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800 | OUTLET | DELIVERIES IN PICK-UP POINTS ARE MOMENTARILY UNAVAILABLE

Suunto EON Core Brukerveiledning

  • Dykkebegreper

Dykkebegreper

BegrepForklaring
HøydedykkDykk som gjennomføres over 300 meter over havet.
OppstigningshastighetHastigheten for dykkerens oppstigning til overflaten.
OppstigningstidMinimumstiden som trengs for å nå overflaten under et dykk med dekompresjonsstopp.
CCRRebreather med lukket krets. Dykkeapparat som resirkulerer all gass som pustes ut.
TakFor et dykk med dekompresjonsstopp er det den grunneste dybden en dykker kan stige opp til basert på beregnet inaktiv gassbelastning.
CMSToksisitet i sentralnervesystemet. Toksisitet forårsakes av oksygen. Kan forårsake en rekke neurologiske symptomer. Den viktigste er et epileptisklignende anfall som kan gjøre at en dykker drukner.
CNS%Grenseprosent for toksisitet i sentralnervesystemet.
OmrådeSe Vevsgruppe
DCSDykkesyke/trykkfallssykdom. Enhver lidelse som er et direkte eller indirekte resultat av dannelsen av nitrogenbobler i vev eller kroppsvæsker, som et resultat av utilstrekkelig kontroller dekompresjon.
DekompresjonTid brukt på det dekompresjonsstopp, eller område, før oppstigning til overflaten, slik at absorbert nitrogen kan frigis naturlig fra vev.
DekompresjonsområdePå dykk med dekompresjonsstopp, dybdeområdet mellom gulvet og taket hvor en dykker må stoppe under oppstigningen.
DykkeserieEn gruppe med gjentakende dykk hvor dykkecomputeren angir at nitrogenbelastning er tilstede mellom dykkene. Når nitrogenbelastningen når null, vil dykkecomputeren deaktiveres.
DykketidTiden fra man forlater overflaten og stiger ned, til man returnerer til overflaten når dykket er over.
GulvDen dypeste dybden (under et dykk med dekompresjonsstopp) hvor dekompresjonen finner sted.
He%Heliumprosent eller heliumfraksjon i pustegassen.
MODMaksimums operasjonsdybde for en pustegass er dybden for partialtrykket til oksygenet (pO2) i gassblandingen overskrider en trygg grense.
Multinivå-dykkingEt enkelt eller gjentakende dykk som inkluderer tid brukt på forskjellige dybder, og derfor ikke har dekompresjonsgrenser som kun satt av maksimumsdybden.
Nitrox (Nx)I sportsdykking viser dette til enhver blanding med en høyere andel oksygen enn standardluft.
Ingen dekoIngen dekompresjonsstopptid. Maksimumstiden en dykker kan være på en gitt dybde uten å måtte gjennomføre dekompresjonsstopp under oppstigningen.
Ikke-dekompresjonsdykkEt dykk som tillater en direkte, uavbrutt oppstigning til overflaten når som helst.
Ingen dek-tidForkortelse for grensen for dekompresjonstid.
OCÅpen krets. Dykkeapparat som pumper ut all gass som pustes ut.
OUTEnhet for oksygentoleranse. Brukes til å måle toksisiteten i hele kroppen, forårsaket av forlenget eksponering for høyt oksygenpartialtrykk. De vanligste symptomene er irritasjon i lungene, en sviende følelse i brystet, hosting og redusert kroppsfunksjon.
O2%Oksygenprosent eller oksygenandel i pustegassen. Standardluft har 21 % oksygen.
pO2Partialtrykk for oksygen. Begrenser maksimumsdybden hvor nitrox-blandinger trygt kan brukes. Maksimalgrensen for partialtrykk for dykking med anriket luft er 1,4 bar. Fordelingsgrensen for partialtrykk er 1,6 bar. Dykk som overskrider denne grensen gir en risiko for øyeblikkelig oksygenoksitet.
Gjentagende dykkEn dykk hvor grensene for dekompresjonstid påvirkes av nitrogenrester som ble absorbert under forrige dykk.
NitrogenresterMengden overskytende nitrogen i en dykker etter ett eller flere dykk.
RGBMModell for redusert gradientboble. Moderne algoritme for sporing av både oppløst og fri gass hos dykkere.
SCRSemilukket rebreather. Dykkeapparat som resirkulerer en del av gassen som pustes ut.
DykkeapparatKomplett pusteapparat til bruk under vann.
OverflatetidTiden som går mellom man har steget opp fra et dykk og stiger ned for neste dykk.
VevsgruppeTeoretisk konsept som brukes til å modellere kroppsvev for utarbeidelse av dekompresjonstabeller eller -beregninger.
TrimixEn pustegassblanding av helium, oksygen og nitrogen.

Table of Content