Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Core Brukerveiledning 3.0

Dykkebegreper

BegrepForklaring
HøydedykkDykk som gjennomføres høyere enn 300 meter (1 000 fot) over havet.
OppstigningshastighetHastigheten for dykkerens oppstigning til overflaten.
OppstigningstidMinimumstiden som trengs for å nå overflaten under et dekompresjonsdykk.
CCRRebreather med lukket krets (Closed Circuit Rebreather). Dykkeapparat som resirkulerer all gass som pustes ut.
TakFor dekompresjonsdykk er dette den grunneste dybden en dykker kan stige opp til basert på beregnet inaktiv gassbelastning.
CNSToksisitet i sentralnervesystemet. Toksisitet forårsakes av oksygen. Kan forårsake en rekke neurologiske symptomer. Den viktigste er et epilepsilignende anfall som kan gjøre at en dykker drukner.
CNS%Grenseprosent for toksisitet i sentralnervesystemet.
OmrådeSe Vevsgruppe
DCSDykkersyke/trykkfallsyke. Enhver lidelse som er et direkte eller indirekte resultat av dannelsen av nitrogen- eller heliumbobler i vev eller kroppsvæsker, som et resultat av utilstrekkelig kontrollert dekompresjon.
DekompresjonTid brukt på et dekompresjonsstopp, eller område, før oppstigning til overflaten, slik at absorbert nitrogen kan frigis naturlig fra vev.
DekompresjonsvinduPå dykk med dekompresjonsstopp, er dette området mellom gulvet og taket hvor en dykker må stoppe under oppstigningen.
DykkeserierEn gruppe med gjentatte dykk hvor dykkecomputeren angir at det finnes nitrogenbelastning. Når nitrogenbelastningen når null, vil dykkecomputeren deaktiveres.
DykketidTiden fra man forlater overflaten og stiger ned, til man returnerer til overflaten når dykket er over.
Ekvivalent narkotisk dybde (END)Ekvivalent narkotisk dybde (END) brukes som en måte å estimere den narkotiske effekten av en pustegass normalt med trimix-gassblandinger. For en gitt pustegassblanding og dybde angir END dybden som vil gi den samme narkotiske effekten når du puster inn trykkluft.
GulvFor dekompresjonsdykk er dette den dypeste dybden der det er anbefalt å stoppe for effektiv dekompresjon.
He%Heliumprosent eller heliumfraksjon i pustegassen.
MODMaksimal operasjonsdybde for en pustegass er dybden der partialtrykket til oksygenet (pO2) i gassblandingen overskrider en trygg grense.
Multinivå-dykkingEt enkelt eller gjentakende dykk som inkluderer tid brukt på forskjellige dybder, og derfor ikke har dekompresjonsgrenser som kun satt av maksimumsdybden.
Nitrox (Nx)I sportsdykking; refererer til enhver blanding med høyere andel oksygen enn vanlig luft.
Ingen dekoIngen dekompresjonsstopptid. Maksimumstiden en dykker kan være på en gitt dybde uten å måtte gjennomføre dekompresjonsstopp under oppstigningen.
Ikke-dekompresjonsdykkEt dykk som tillater en direkte, uavbrutt oppstigning til overflaten når som helst.
Ingen deko-tidForkortelse for grensen for ikke-dekompresjonstid.
OCÅpen krets. Dykkeapparat som pumper ut all gass som pustes ut.
OTUEnhet for oksygentoleranse. Brukes til å måle toksisiteten i hele kroppen, forårsaket av forlenget eksponering for høyt oksygenpartialtrykk. De vanligste symptomene er irritasjon i lungene, en sviende følelse i brystet, hosting og redusert kroppsfunksjon.
O2%Oksygenprosent eller oksygenandel i pustegassen. Standardluft har 21 % oksygen.
pO2Partialtrykk for oksygen. Begrenser maksimumsdybden hvor det er trygt å bruke nitrox-blandinger. Fordelingsgrensen for partialtrykk er 1,6 bar. Dykk som overskrider denne grensen, gir en risiko for øyeblikkelig oksygentoksisitet.
Gjentatte dykkEt dykk hvor grensene for dekompresjonstid påvirkes av nitrogenrester som ble absorbert under forrige dykk.
NitrogenresterMengden overskytende nitrogen i en dykker etter ett eller flere dykk.
RGBMModell for redusert gradientboble. Moderne algoritme for sporing av både oppløst og fri gass hos dykkere.
ScubaKomplett pusteapparat til bruk under vann.
OverflatetidTiden som går mellom man har steget opp fra et dykk og stiger ned for neste dykk.
VevsgruppeTeoretisk konsept som brukes til å modellere kroppsvev for utarbeidelse av dekompresjonstabeller eller -beregninger.
TrimixEn pustegassblanding av helium, oksygen og nitrogen.

Table of Content