Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800 | OUTLET | DELIVERIES IN PICK-UP POINTS ARE MOMENTARILY UNAVAILABLE

Suunto EON Core Brukerveiledning

Tanktrykk

Suunto EON Core kan brukes sammen med flere Suunto Tank POD for trådløs overføring av tanktrykk.

For å installere og pare en Suunto Tank POD:

  1. Installer Tank POD som beskrevet i hurtigveiledningen for Tank POD.
  2. Vent til den grønne LED-en på Tank POD-en blinker.
  3. Hvis Suunto EON Core har en blank skjerm, trykk på hvilken som helst tast for å aktivere den.
  4. Hold Suunto EON Core i nærheten av Tank POD.
  5. Etter noen sekunder vises en popup-meny på skjermen som viser Tank PODs serienummer, batteristatus og tanktrykk. Fra menyen velger du riktig gass for denne Tank POD-en.
ADVARSEL:

Batterinivå-indkatoren som vises når du parer tank-POD-en, er kun et anslag. POD-batteriet kan gå tomt før denne indikatoren antyder.

Gjenta prosedyren over for ytterligere Tank POD-er og velg ulike gasser for hver POD.

MERK:

Du kan ikke pare enda en Tank POD med mindre du har en sekundær gass definert i Suunto EON Core.

Alternativt kan du velge hvilken Tank POD som skal brukes med hver gass ved å velge en Tank POD for den aktuelle gassen i menyen Gas(es) (gass(er)). Ved bruk av denne metoden påse at Tank POD har blitt aktivert ved å sikre at det er tanktrykkavlesing på skjermen og at den er innenfor området. I menyen er Tank POD identifisert av serienummeret som er trykket på Tank POD.

I dykkehovedvisningene vises kun ett tanktrykk og tilsvarer den aktive gassen. Når du bytter gass, skiftes også det viste tanktrykket tilsvarende.

ADVARSEL:

Hvis det er flere dykkere som bruker tank-POD-er, må du alltid sjekke før dykket at POD-nummeret for den valgte gassen samsvarer med serienummeret på POD-en.

TankPOD serialnumber

TIPS:

Fjern trykket fra Tank POD når du ikke dykker for å spare batteritid.

Table of Content