Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Core Brukerveiledning 3.0

Dekompresjonsalgoritme

Utviklingen av Suuntos dekompresjonsmodell stammer fra 1980-tallet, da Suunto implementerte Bühlmanns modell basert på M-verdier i Suunto SME. Siden den gang har forskning og utvikling pågått kontinuerlig med hjelp av både eksterne og interne eksperter.

Sent på 1990-tallet implementerte Suunto dr. Bruce Wienkes RGBM-modell (Reduced Gradient Bubble Model) for å fungere sammen med den tidligere modellen basert på M-verdier. De første kommersielle produktene med funksjoner var ikoniske Suunto Vyper og Suunto Stinger. Med disse produktene ble dykkesikkerheten betraktelig forbedret, siden de inkluderte en rekke dykkeomstendigheter utenfor modeller med kun oppløst gass ved å:

 • Kontinuerlig overvåking av flere dykk per dag
 • Beregning av gjentatte dykk med kort mellomrom
 • Reaksjon på et dykk som var dypere enn forrige dykk
 • Tilpassing til raske oppstigninger som produserer høy oppbygging av mikrobobler (stille bobler)
 • Kombinere ensartethet med virkelige fysiske lover for gasskinetikk

Suunto Fused™ RGBM 2 kombinerer og forbedre de høyt anerkjente dekompresjonsmodellene Suunto RGBM og Suunto Fused™ RGBM, som er utviklet av Suunto i samarbeid med Dr. Bruce Wienke. (Suuntos dykkealgoritmer er basert på ekspertise og kunnskap som er utviklet etter flere tiår med forskning, testing og tusenvis på tusenvis av dykk.)

I Suunto Fused™ RGBM 2 avledes halveringstiden for vev fra Wienkes FullRGBM, hvor menneskekroppen modelleres med femten forskjellige vevsgrupper. FullRGBM kan bruke disse ekstra vevstypene og modellere pågassing og avgassing på en mer nøyaktig måte. Mengden av nitrogen og helium pågassing og avgassing i vevet beregnes uavhengig av hverandre.

Fused™ RGBM 2 støtter dykk med åpen og lukket krets, helt ned til 150 meter. Sammenlignet med tidligere algoritmer er Fused™ RGBM 2 mindre konservativ på dype dykk med luft, noe som tillater kortere oppstigningstider. I tillegg krever ikke algoritmen lenger at vevet er fullstendig fritt for restgasser ved beregning av flyforbudstider, noe som reduserer den nødvendige ventetiden mellom forrige dykk og flyreiser.

Fordelen med Suunto Fused™ RGBM 2 er at det gir ekstra sikkerhet på grunn av evnen til å tilpasse seg en rekke forskjellige situasjoner. For fritidsdykkere kan den tilby litt lenger ikke-dekompresjonstider, avhengig av den valgte personlige innstillingen. For tekniske åpen krets-dykkere muliggjør det bruk av gassblandinger med helium – på dypere og lenger dykk gir heliumbaserte gassblandinger kortere oppstigningstid. Og til slutt, for rebreather-dykking er Suunto Fused™ RGBM 2-algoritmen det perfekte verktøyet til bruk som en ikke-overvåkende, settpunkt-dykkecomputer.

MERK:

Suunto EON Core-programvareversjoner lavere enn 2.0 bruker algoritmen Suunto Fused RGBM. Når du oppdaterer enheten, oppdaterer programvaren dykkealgoritmen til den nyeste versjonen.

Dykkersikkerhet

Siden alle dekompresjonsmodeller er helt teoretiske og ikke overvåker dykkerens kropp direkte, kan ingen dekompresjonsmodeller garantere at dykkersyke ikke oppstår.

FORSIKTIG:

Bruk alltid samme personlige justeringsinnstillinger og høydeinnstillinger for det faktiske dykket og for planleggingen. Dersom du øker den personlige innstillingen i forhold til den planlagte innstillinger samtidig som innstillingen for høydejustering reduseres, kan det føre til lengre og dypere dekompresjonstider, og dermed kreve større gassvolum. Du kan gå tom for pustegass under vannet dersom den personlige justeringsinnstillingen blir endret etter dykkeplanleggingen.

Oksygeneksponering

Beregninger for oksygeneksponering er basert på godkjente tidstabeller og prinsipper for eksponeringstid. I tillegg til dette bruker dykkecomputere flere metoder for å estimere oksygeneksponeringen på en konservativ måte. Eksempler:

 • Beregningene for oksygeneksponering som vises, heves til nærmeste høyere prosentverdi.
 • CNS%-grenser opptil 1,6 bar (23,2 psi) er basert på grenser angitt i NOAA-dykkehåndboken fra 1991.
 • OTU-overvåkingen er basert på det daglige toleransenivået på lang sikt, og innhentingshastigheten blir redusert.

Oksygenrelatert informasjon som vises på dykkecomputeren er også utformet for å sørge for at alle advarsler og visninger oppstår i riktige faser av et dykk. For eksempel vil følgende informasjon vises før og under et dykk når computeren er satt til Air/Nitrox eller Trimix (hvis helium er aktivert i bruk):

 • Valgt O2 % (og muligens helium %)
 • CNS% og OTU (kun synlig etter tilpasning i Suunto-appen)
 • Lydvarsel når CNS% når 80 %, deretter advarsel når 100 %-grensen overskrides
 • Varsler når OTU når 250 og varsler deretter når grensen på 300 overskrides
 • Lydalarm når pO2-verdien overskrider gjeldende grense (pO2 høy alarm)
 • Lydalarm når pO2-verdien er < 0,18 (pO2 lav alarm)
ADVARSEL:

NÅR OKSYGENGRENSEANDELEN TILSIER AT MAKSGRENSEN ER NÅDD, MÅ DU UMIDDELBART IVERKSETTE TILTAK FOR Å REDUSERE OKSYGENEKSPONERINGEN. Hvis du ikke iverksetter tiltak for å redusere oksygeneksponeringen etter at en CNS%-/OTU-advarsel er gitt, kan risikoen for oksygentoksisitet, skade eller død øke raskt.

Table of Content