Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Core Brukerveiledning - 2.0

Høydedykking

ADVARSEL:

Reiser til en større høyde kan føre til midlertidige endringer i balansen av oppløst nitrogen i kroppen. Det anbefales at du akklimatiserer til den nye høyden før du dykker.

MERK:

Hvis du gjør et gjentatt dykk på en annen høyde over havet enn det forrige dykket, må du endre høydeinnstillingen i henhold til det neste dykket etter at du er ferdig med det forrige. Dette gir mer presise vevsberegninger.

Atmosfæretrykket er lavere ved store høyder enn ved havnivå. Når du har reist til en større høyde vil du ha mer nitrogen i kroppen, sammenlignet med likevektssituasjonen ved den opprinnelige høyden. Dette “ekstra” nitrogenet frigis gradvis over tid, og likevekten gjenopprettes. Det anbefales at du tilpasser deg en ny høyde ved å vente i minst tre timer før du foretar et dykk.

Før høydedykk må du justere høydeinnstillingen i dykkecomputeren, slik at beregningene tar hensyn til høyden. Maksimum partialtrykk for nitrogen som tillates av den matematiske modellen til dykkecomputeren reduseres i samsvar med det reduserte omgivelsestrykket.

Denne innstillingen justerer dekompresjonsberegningen automatisk i forhold til det gitte høydeområdet. Du finner innstillingen under Dykkeinnstillinger » Parametre » Høyde, og kan velge blant tre områder:

  • 0–300 m (0–980 fot) (standard)
  • 300–1500 m (980–4900 fot)
  • 1500–3000 m (4900–9800 fot)

Som et resultat av dette vil grensene for ingen dekompresjonsstopp reduseres betraktelig.

ADVARSEL:

STILL RIKTIG HØYDEINNSTILLING! Ved dykking ved høyder over 300 m (1000 fot) må høydeinnstillingene være riktig valgt for at computeren skal kunne beregne dekompresjonsstatus. Dykkecomputeren er ikke beregnet for bruk ved høyder større enn 3000 m (10 000 fot). Valg av feil høydeinnstilling og dykking over den maksimale høydegrensen fører til feilaktige dykke- og planleggingsdata.

Table of Content