Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Core Brukerveiledning

Kompass

Suunto EON Core inkluderer et skråstillingskompensert digitalt kompass, som er tilgjengelig som hovedvisning.

View compass Core

Kalibrering av kompasset

Når du først begynner å bruke Suunto EON Core, må kompasset kalibreres. Suunto EON Core viser kalibreringsikonet når du går inn i kompassvisningen. Kalibrer kompasset ved å rotere enheten langsomt i hånden i store 8-talls sløyfer.

Under kalibreringsprosessen vil kompasset justere seg selv til det omgivende magnetiske feltet.

view compass calibrate Core

På grunn av endringer i det omgivende magnetiske feltet anbefales det å rekalibrere kompasset før hvert dykk.

Slik startes kalibreringen manuelt:

 1. Hold midtknappen nede for å åpne menyen.
 2. Bla til Generelt / Kompass.
 3. Trykk midtknappen for å åpne Compass (kompass).
 4. Rull opp eller ned for å velge Calibrate (kalibrer).
 5. Start kalibreringen ved å bevege enheten rundt i en 3D-figur-8, slik som bildet viser.
 6. En lyd indikerer at kalibreringen var vellykket, og skjermen går tilbake til menyen Compass (kompass).
MERK:

Hvis kalibreringen mislykkes flere ganger på rad, kan du være i et område med sterke magnetiske kilder, slik som store metallobjekter. Flytt deg til et annet sted og prøv å kalibrere kompasset på nytt.

Angi deklinasjon

Du bør alltid justere kompassdeklinasjonen for området du dykker i for å få nøyaktige avlesninger. Sjekk den lokale deklinasjonen fra en tiltrodd kilde, og angi verdien i Suunto EON Core.

For å angi deklinasjon:

 1. Hold inn knappen i midten for å gå inn på menyen.
 2. Bla gjennom til Generelt / Kompass.
 3. Trykk på knappen i midten for å gå til Kompass.
 4. Trykk på den midtre knappen igjen for å angi Deklinasjon.
 5. Rull opp/ned for å angi deklinasjonsvinkelen: Start på 0,0º og bla opp mot østlig eller ned mot vestlig deklinasjon. For å slå av deklinasjon, angi deklinasjonsvinkel til 0,0º.
 6. Trykk på knappen i midten for å lagre endringene og gå tilbake til Kompass-menyen.
 7. Hold inn knappen i midten for å gå ut av menyen.

Stilling av peilinglås

En peiling er vinkelen mellom nord og ditt mål. Enkelt sagt så er det den retningen du ønsker å bevege deg i. Din kurs er den faktiske retningen du beveger deg i.

Du kan stille en peilinglås for å hjelpe deg å orientere under vann, og sørge for at du opprettholder den samme reiseretningen. For eksempel kan du stille en peilinglås for retningen til et rev før du forlater båten.

Du kan tilbakestille peilinglåsen når som helst, men du kan kun slette en peilinglås mens du er på overflaten.

For å stille inn en peilinglås:

 1. Trykk midtknappen for å skifte til kompassvisningen.
 2. Hold Suunto EON Core i vater foran deg, med toppen pekende i retning av målet.
 3. Hold den nedre knappen trykket inntil du ser varslingen Bearing locked (lager låst).

Når du har en peiling låst, er låseposisjonen indikert på kompassrosen, slik som vist nedenfor.

Bearing Lock Core

Under kursen(stort tall i midten av kompasset) ser du også den relative forskjellen mellom peiling og kurs. Så for eksempel når du ønsker å reise i akkurat retningen for peilingen, skal det laveste tallet være 0°.

Hvis du ønsker å stille inn en ny peilinglås, bare gjenta samme prosedyre som ovenfor. Hver peilinglås registreres i dykkeloggen din med et tidsstempel.

For å slette peilinglås fra kompassvisningen må du returnere til overflaten.

For å slette en peilinglås:

 1. I overflatetilstand hold midtknappen nede for å åpne hovedmenyen.
 2. Rull til GENERAL (generelt) med de øvre eller nedre knappene og trykk på midtknappen.
 3. Trykk midtknappen for å åpne Compass (kompass).
 4. Velg Clear bearing (slett peiling) med midtknappen.
 5. Hold midtknappen nede for å avslutte.