Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto EON Core Brukerveiledning 3.0

Kompass

Suunto EON Core inkluderer et skråstillingskompensert digitalt kompass, som er tilgjengelig som hovedvisning.

View compass Core

Kompasskalibrering

Når du begynner å bruke Suunto EON Core første gang, og etter hver lading, må kompasset kalibreres. Dette er påkrevd for å aktivere det. Suunto EON Core viser kalibreringsikonet når du går til kompassvisning.

Under kalibreringsprosessen vil kompasset justere seg selv til det omgivende magnetiske feltet.

På grunn av endringer i det omgivende magnetiske feltet, anbefales det å rekalibrere kompasset før hvert dykk.

Manuell start av kalibrering:

 1. Ta av Suunto EON Core.
 2. Hold midtknappen nede for å åpne menyen.
 3. Bla til Generelt » Kompass.
 4. Trykk på midtknappen for å gå til Kompass.
 5. Rull opp eller ned for å velge Kalibrering.
 6. Begynn å kalibrere enheten ved å bevege den rundt xyz-aksene til koordinatsystemet (som om du tegner en liten sirkel), slik at magnetfeltet holder seg så stabilt som mulig under kalibreringen. For å oppnå dette må du prøve å holde Suunto EON Core på samme plassering, og ikke bevege den rundt med store bevegelser.
 7. Gjenta rotasjonen helt til kompasset er ferdig kalibrert.

  Calibrating turn and tilt Eon

 8. En lyd vil indikere at kalibreringen er fullført, og skjermen går tilbake til Kompass-menyen.
MERK:

Dersom kalibreringen mislykkes flere ganger på rad, er du kanskje i et område med kraftige magnetiske kilder, slik som store metallobjekter. Gå til et annet sted og prøv å kalibrere kompasset på nytt.

Angi deklinasjon

Du bør alltid justere kompassdeklinasjonen for området du dykker i for å få nøyaktige avlesninger. Sjekk den lokale deklinasjonen fra en tiltrodd kilde, og angi verdien i Suunto EON Core.

For å angi deklinasjon:

 1. Hold inn knappen i midten for å gå inn på menyen.
 2. Bla gjennom til Generelt / Kompass.
 3. Trykk på knappen i midten for å gå til Kompass.
 4. Trykk på den midtre knappen igjen for å angi Deklinasjon.
 5. Rull opp/ned for å angi deklinasjonsvinkelen: Start på 0,0º og bla opp mot østlig eller ned mot vestlig deklinasjon. For å slå av deklinasjon, angi deklinasjonsvinkel til 0,0º.
 6. Trykk på knappen i midten for å lagre endringene og gå tilbake til Kompass-menyen.
 7. Hold inn knappen i midten for å gå ut av menyen.

Låse peilingen

En peiling er vinkelen mellom nord og målet ditt. For å si det enkelt, så er det retningen du ønsker å bevege deg i. Kursen er den faktiske bevegelsesretningen din.

Du kan angi en peilingslås for å kunne orientere deg under vannet og sørge for at du holder riktig kurs. Du kan for eksempel angi en peilingslås for retningen mot revet før du forlater båten.

Du kan tilbakestille peilingslåsen når som helst, men låsen kan kun fjernes når du er på overflaten.

For å angi en peilingslås:

 1. Trykk midtknappen for å skifte til kompassvisningen.
 2. Hold din Suunto EON Core plant foran deg, med toppen pekende mot målet ditt.
 3. Hold den nedre knappen inne til du ser varselet Kurs låst.

Bearing locked EonCore

Når du har låst en peiling, vil låseposisjonen indikeres på kompassrosen, som vist nedenfor.

Bearing Lock Core

Under kursen (stort tall midt på kompasset) vil du også se den relative forskjellen mellom peilingen og kursen. Hvis du for eksempel vil bevege deg nøyaktig i samme retning som peilingen, så skal det nedre tallet være 0°.

Hvis du vil angi en ny peilingslås, så gjentar du fremgangsmåten over. Hver peilingslås oppføres i dykkeloggen med et tidsstempel.

For å fjerne peilingslåsen fra kompassvisningen, må du returnere til overflaten.

For å fjerne en peilingslås:

 1. I overflatetilstand hold midtknappen nede for å åpne hovedmenyen.
 2. Rull til Generelt med den øvre eller nedre knappen, og trykk på knappen i midten.
 3. Trykk på knappen i midten for å gå til Kompass.
 4. Velg Slett kurs med knappen i midten.
 5. Hold inne knappen i midten for å gå tilbake til dykkeskjermen.

Table of Content