Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Core Brukerveiledning - 2.0

Alarmer, advarsler og varsler

Suunto EON Core har fargekodede alarmer, advarsler og varsler. De vises fremhevet på displayet med en hørbar alarm (hvis lyden er påslått). Alarmer er alltid røde. Advarsler kan være røde eller gule. Varsler er alltid gule.

Når en alarm, advarsel eller varsel oppstår, varsles det med en hurtigmelding. Hurtigmeldinger kan anerkjennes ved å trykke på hvilken som helst knapp. Informasjonen vil fortsette å vises på skjermen som et rulleelement i nederste felt, helt til situasjonen er normalisert.

Alarmer er kritiske hendelser som alltid krever øyeblikkelig handling. Når en alarmsituasjon normaliseres, vil alarmen avsluttes automatisk.

AlarmForklaring
AscSpeedAlertOppstigningshastigheter overskrider en sikker hastighet på 10 m (33 ft) per minutt i fem sekunder eller mer.
deco ceiling broken ProminentDekompresjonstaket er brutt med mer enn 0,6 meter under et dekompresjonsdykk. Gå ned igjen omgående til under takdybden, og fortsett en normal oppstigning.
alarm pO2high CorePartialtrykk for oksygen overskrider et trygt nivå (>1,6). Stig øyeblikkelig opp eller endre til en gass med lavere oksygenprosent.
alarm pO2low new CoreDelvis trykk av oksygen under sikkert nivå (<0,18). Umiddelbar nedstigning eller skift til en gass med høyere oksygenprosentandel.

Advarsler varsler deg om hendelser som kan påvirke din helse og sikkerhet dersom du ikke foretar deg noe. Anerkjenn advarselen ved å trykke på hvilken som helst knapp.

AdvarselForklaring
CNS 100 %Sentralnervesystemets toksisitetsnivå ved 100 % grense
OTU 300Anbefalt daglig grense for oksygentoleranseenhet nådd
DybdeDybden overskrider dybdealarmgrensen
DykketidDykketid overskrider dykketidalarmgrensen
Diluent høy pO₂Fortynningsgassens partialtrykk for oksygen overskrider trygt nivå (>1,6), ingen øyeblikkelig fare med mindre fortynningsgassen skal brukes til f.eks. nødpusting
Diluent lav pO₂Fortynningsgassens partialtrykk for oksygen er under trygt nivå (>0,18), ingen øyeblikkelig fare med mindre fortynningsgassen skal brukes til f.eks. nødpusting
GasstidGasstid overskrider din gasstidalarmgrense, eller tanktrykket er under 35 bar (~510 psi), der gasstiden i så fall er null.
Sikkerhetsstans bruttSikkerhetsstopptaket brutt med mer enn 0,6 m (2 ft)
Tanktrykk

Tanktrykket er under alarmgrensen for tanktrykk.

Tanktrykket er under alarmgrensen for tanktrykk. Det finnes en innebygget 50-bars alarm som ikke kan endres. I tillegg til dette finnes det en konfigurerbar tanktrykk-alarm. Du kan angi enhver verdi, så viser dykkecomputeren også en alarm ved den verdien og når du når 50 bar trykk. Tanktrykkverdien vises på displayet og blir gul etter verdien du har angitt og rød etter 50 bar.

Varsler indikerer hendelser som krever forebyggende handlinger. Anerkjenn varselet ved å trykke på hvilken som helst knapp.

VarslingForklaring
CNS 80 %Sentralnervesystemets toksisitetsnivå ved 80% grense
OTU 250Omtrent 80 % av anbefalt daglig grense for OTU nådd
Bytt gassPå multigassdykk ved oppstigning er det trygt å bytte til neste tilgjengelige gass for optimal dekompresjonsprofil
Batteri lavtOmtrent tre timers dykketid igjen
Må ladesOmtrent to timers batteritid igjen; lading kreves før neste dykk
Settpunkt byttetSettpunkt byttet automatisk på rebreather-dykk. Se Settpunkter

Table of Content