Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800 | OUTLET | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Core Brukerveiledning

Gassblandinger

Hvis Nitrox- eller Trimix-dykkemodus er valgt, må du definere gassen(e) for at dekompresjonsalgoritmen skal fungerer riktig. Du definerer gassene under Gas(es) (gass(er)). I Nitrox-modus har kun gass bare oksygen (O2%). Hvis helium er slått på i dykkeinnstillingene, er He% tilgjengelig.

Trimix dykkemodus er deaktivert som standard, slik at helium ikke er tilgjengelig. Aktiver Trimix i DM5, og deretter kan du velge flere gasser ved å slå på alternativet for flere gasser i dykkeinnstillingene.

MERK:

Når du har analysert gassen, skal du avrunde resultatet når du legger det inn for Suunto EON Core. For eksempel hvis den analyserte gassen er 31,8 % oksygen, definer gassen som 31 %. Dette gjør dekompresjonskalkulasjonene tryggere. Oksygenkalkulasjoner (pO2, OTU, CNS%) holdes også konservative, siden oksygenprosentandelen som brukes for disse er O2% + 1.

ADVARSEL:

DYKKECOMPUTEREN STØTTER IKKE BRØKDELER AV PROSENTER FOR OKSYGENKONSENTRASJON. RUND IKKE OPP BRØKDELER AV PROSENTVERDIER! Hvis du runder opp, blir nitrogenprosenten feil, noe som påvirker dekompresjonsberegningene.

MERK:

Du kan tilpasse det du ser i menyen Gas(es) (gass(er)). Se Tilpasning av dykkemodi med DM5.

Det er viktig å forstå hvordan menyen Gas(es) (gass(er)) fungerer på Trimix-modus, der du kan bruke flere gasser. For eksempel kan du ha følgende gasser når du dykker til 55 m (180,5 ft):

  • tx18/45, MOD 58m
  • tx50/10, MOD 21m
  • oksygen, MOD 6m

I skjermdumpen nedenfor har menyen tre gasser og tx18/45 er valgt som den aktive gassen. Selv om kun én gass er aktiv, kalkulerer dekompresjonsalgoritmen oppstigningstiden (under dykking) ved bruk av alle disse tre gassene.

For å velge en annen aktiv gass:

  1. Mens du er i menyen Gas(es) (gass(er)) trykk på midtknappen for å se gassalternativer.
  2. Rull med øvre eller nedre knapper for å merke Select (velg).
  3. Trykk på midtknappen igjen for å bekrefte.

menu gases

Hvis du dykker kun med én gass, se til at du kun har denne ene gassen i menyen Gas(es) (gass(er)). Ellers forventer Suunto EON Core at du bruker alle gassene i listen og varsler deg om å bytte gasser i løpet av dykket.

Table of Content