Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800 | OUTLET | DELIVERIES IN PICK-UP POINTS ARE MOMENTARILY UNAVAILABLE

Suunto EON Core Brukerveiledning

Samsvar

EU-radiodirektiv

Suunto Oy erklærer herved at radioutstyrstypen DW171 er ​​i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.suunto.com/EUconformity.

Personlig verneutstyr i EU

Kombinasjonen av Suunto EON Core og Suunto Tank POD er et personlig verneutstyr under direktiv 89/686/EØF. Det tekniske kontrollorganet nr. 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Frankrike, har utført EU-typegodkjennelsen for kombinasjonen nevnt ovenfor og garantert i samsvar med den europeiske standarden EN250:2014. Sertifiseringen er opptil en dybde på 50 m, slik som definert i EN250:2014.

EU-standard for dybdemåler

EN13319 er en europeisk standard for dybdemålere. Suunto-dykkecomputere er utformet til å overholde denne standarden.

FCC-samsvar

Enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og

(2) denne enheten må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Dette produktet har blitt testet til å overholde FCC-standard, og er tiltenkt hjemme- eller kontorbruk.

Endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Suunto kan annullere din rett til å betjene denne enheten under FCC-reglene.

IC

Denne enheten overholder Industry Canada-lisensfritatte RSS-standarder. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) denne enheten skal ikke forårsake interferens, og

(2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Table of Content