Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800 | OUTLET | DELIVERIES IN PICK-UP POINTS ARE MOMENTARILY UNAVAILABLE

Suunto EON Core Brukerveiledning

  • Dekompresjonsdykk

Dekompresjonsdykk

Hvis du overskrider ikke-dekompresjonsgrensen på et dykk, gir Suunto EON Core dekompresjonsinformasjonen som kreves for oppstigning. Oppstigningsinformasjon presenteres alltid med to verdier:

  • tak: dybde som du ikke skal gå over
  • asc. time (oppst.tid): optimal oppstigningstid i minutter for å komme opp til overflaten med de angitte gassene
ADVARSEL:

STIG ALDRI OPP OVER TAKET! Du må ikke stige opp over taket under dekompresjon. For å unngå å gjøre det ved et uhell bør du holde deg litt under taket.

På et dekompresjonsdykk kan det være tre typer stopp:

  • Sikkerhetsstopp
  • Dyp stopp
  • Dekompresjonsstopp

Du kan slå på eller av dype stopp under Dive settings (dykkeinnstillinger) / Parameters (parametere). I tillegg kan du justere sikkerhetsstopptiden så den er 3, 4 eller 5 minutter.

Illustrasjonen nedenfor presenterer hvordan dekompresjon vises på Suunto EON Core. Når du stiger opp nært takdybden og går inn i dekovindusområdet, vises to piler foran taknummeret.

decompression explained

Dekovindusområdet er takdybde + 3,0 meter (9 ft). Dette er området der dekompresjonen finner sted. Jo nærmere taket du holder deg, desto mer optimal er dekompresjonstiden.

Hvis du stiger opp over takdybden, er det fortsatt et sikkert marginområde, lik takdybden -0,6 meter (2 ft). I dette sikre marginområdet fortsetter dekompresjonskalkuleringen fortsatt, men du anbefales å gå ned under takdybden. Dette indikeres av takdybdenummeret som blir gult med en nedoverpil foran det.

Hvis du går over det sikre marginområdet, settes dekompresjonskalkuleringen på pause inntil du går tilbake under denne grensen. En hørbar alarm og en nedoverpil foran et rødt taknummer indikerer usikker dekompresjon.

Hvis du ignorerer alarmen og holder deg over den sikre margingen i tre minutter, låser Suunto EON Core algoritmekalkulasjonen, og dekompresjonsinformasjonen vil ikke være tilgjengelig lenger på dykket. Se Algorithm_lock.

Nedenfor finnes en typisk dekompresjonsdykkvisning som viser oppstigningstid og første nødvendige dype stopp ved 20,3 meter:

Asc Time Core

Suunto EON Core viser takverdien alltid fra de dypeste av disse stoppene. Tak for dype stopp og sikkerhetsstopp er alltid ved konstant dybde når du er ved stoppen. Stopptiden telles ned i minutter og sekunder.

Nedenfor finnes et eksempel på hva Suunto EON Core viser under dyp stopp:

Deepstop Core

Nedenfor finnes et eksempel på hva Suunto EON Core viser under sikkerhetsstopp:

SafetyStop noDeco Core

Med dekompresjonsstoppene reduseres taket alltid når du er i nærheten av takdybden og gir kontinuerlig dekompresjon med optimal oppstigningstid.

Nedenfor finnes et eksempel på hva Suunto EON Core ser ut som på dekompresjonsstopp:

Decostop Core

MERK:

Det anbefales alltid å holde deg nært dekompresjonstaket når du stiger opp.

Oppstigningstid er alltid minimumstiden som er nødvendig for å nå overflaten. Det inkluderer:

  • Tid som kreves for dype stopp
  • Oppstigningstid fra dypet på 10 m (33 ft) per minutt
  • Tid som kreves for dekompresjon
ADVARSEL:

DEN FAKTISKE OPPSTIGNINGSTIDEN KAN VÆRE LENGER ENN DET SOM VISES AV DYKKECOMPUTEREN. Oppstigningstiden øker hvis du (1) holder deg på dybden, (2) stiger saktere enn 10 m/min (33 fot/ min), (3) gjør dekompresjonsstoppet lenger ned enn taket eller (4) glemmer å bytte gassblandingen som brukes. Disse faktorene kan også øke mengden pustegass som kreves for å nå overflaten.

Siste stoppedybde

Du kan justere siste stoppedybde for dekompresjonsdykk under Dykkeinnstillinger / Parametere / Siste stoppedybde. Det er to alternativer, 3 og 6 meter.

Som standard er siste stoppedybde 3 meter. Dette er den anbefalte siste stoppedybde.

MERK:

Denne innstillingen påvirker ikke takdybden for et dekompresjonsdykk. Siste takdybde er alltid 3 meter.

Table of Content