Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Core Brukerveiledning - 2.0

Dekompresjonsdykk

Hvis du overskrider ikke-dekompresjonsgrensen under et dekompresjonsdykk, vil Suunto EON Core gi deg dekompresjonsinformasjonen du trenger til oppstigningen. Oppstigningsinformasjon presenteres alltid med to verdier:

 • Tak: dybde som du ikke skal stige over
 • oppst.tid: optimal oppstigningstid i minutter til overflaten med de angitte gassene
ADVARSEL:

STIG ALDRI OPP OVER TAKET! Du må ikke stige opp over taket under dekompresjon. For å unngå å gjøre det ved et uhell bør du holde deg litt under taket.

Det kan være tre forskjellige typer stopp under et dekompresjonsdykk:

 • Sikkerhetsstopp: Dette er et tre minutters sikkerhetsstopp som anbefales for alle dykk dypere enn 10 meter.
 • Dypstopp: Dette er at anbefalt stopp når du dykker dypere enn 20 meter.
 • Dekompresjonsstopp: Dette er et obligatorisk stopp i dekompresjonsdykket, som utføres for sikkerhets skyld for å unngå trykkfallsyke.

Under Dykkeinnstillinger » Parametre kan du gjøre følgende:

 • slå dypstopp av og på (på er standardinnstillingen)
 • justere tiden for sikkerhetsstopp til 3, 4 eller 5 minutter (standard er 3 minutter)
 • angi dybden for siste stopp til 3,0 eller 6,0 meter (standard er 3,0)

Følgende illustrasjon viser et dekompresjonsdykk der taket er ved 17,7 meter:

Deco Dive EonCore

Fra nederst til øverst vises følgende i bildet over:

 1. Dekompresjonsområdet (Deko-området) er området mellom dekompresjonstaket (Deko-tak) og dekompresjonstaket pluss 3,0 meter. I dette eksempelet er dekompresjonsområdet mellom 20,7 og 17,7 meter. Dette er området hvor det finner sted dekompresjon. Jo nærmere taket du oppholder deg, desto mer optimal blir dekompresjonstiden.

  Når du stiger opp i nærheten av takdybden og går inn i dekompresjonsområdet, vises to piler foran dybdeverdien. Hvite nedover- og oppoverpiler indikerer at du er innenfor dekompresjonsområdet.

 2. Dersom du stiger over takdybden er det fremdeles et trygt marginområde, lik takhøyden – 0,6 meter. I dette eksempelet er det mellom 17,7 og 17,1 meter. I dette trygge marginområdet vil dekompresjonsberegningen fortsette, men du anbefales å gå under takdybden. Denne indikeres av at takdybdeverdien blir gul med en pil som peker nedover foran dybdeverdien.

 3. Hvis du går over det trygge marginområdet, blir dekompresjonsberegningen stanset til du går under denne grensen igjen. En lydalarm og en rød nedoverpil foran dybdeverdien indikerer utrygg dekompresjon.

  Dersom du overser alarmen og holder deg over den trygge marginen i tre minutter, vil Suunto EON Core låse algoritmeberegningen, og dekompresjonsinformasjon vil ikke lenger være tilgjengelig for dykket. Se Algoritmelås.

Visningseksempler for dekompresjon

Nedenfor ser du en typisk visning for et dekompresjonsdykk, som viser oppstigningstid og det første nødvendige dypstoppet på 20,3 meter:

Asc Time Core

Suunto EON Core viser takverdien alltid fra det dypeste av disse stoppene. Dypstopp- og sikkerhetsstopp-tak er alltid ved konstant dybde når du er ved stoppet. Sikkerhetsstopp- og dekompresjonstider vises som nedtelling i minutter, dypstopptiden vises i minutter og sekunder.

I displayet nedenfor er takdybden satt til 9,0 meter og dykkeren befinner seg på 9,1 meter. Hvite piler ved siden av dybdeverdien viser at dykkeren er innenfor dekompresjonsvinduet. 1' 28 vises i gult som tidspunkt for valgfritt stopp:

Safety stop EonCore

Displayet nedenfor viser at takdybden er satt til 3,0 meter og dykkeren befinner seg på 3,6 meter. De hvite pilene viser at dykkeren er innenfor dekompresjonsvinduet. 3' 29 vises i rødt som tidspunkt for obligatorisk stopp:

Stop 3m red EonCore

I det neste eksempelet befinner dykkeren seg på 2,4 meter (takdybden er satt til 3,0 meter), altså innenfor dekompresjonsvinduet, men over grensen. En gul nedoverpil indikerer at det anbefales at dykkeren går nedover for å nå optimal dybde. Den optimale dybden (takdybden) på 3,0 meter vises i gult:

Stop 2m yellow EonCore

Takdybden er nå satt til 10,0 meter og dykkeren befinner seg på 8,5 meter. Dykkeren er utenfor dekompresjonsvinduet, og må gå ned. En rød pil ber dykkeren om å dykke dypere, og takdybden indikeres i rødt:

Stop 8m red EonCore

MERK:

Hvis takhøyden blir brutt i over 3 minutter, blir dekompresjonsalgoritmen låst.

Under er et eksempel på hva Suunto EON Core viser under et dypstopp:

Deepstop Core

Med dekompresjonsstopp i kontinuerlig oppstigning-modus reduseres alltid taket når du er i nærheten av takdybden, noe som gir kontinuerlig dekompresjon med optimal oppstigningstid. I trinnvis oppstigning-modus er taket det samme en gitt periode, før det så går oppover med 3 meter (10 fot) om gangen.

MERK:

Det anbefales at du alltid holder deg nært dekompresjonstaket under oppstigning.

Oppstigningstiden er alltid minimumstiden som kreves for å nå overflaten. Den inkluderer:

 • Tid som kreves for dype stopp
 • Oppstigningstid fra dypet på 10,0 m per minutt
 • Tid som kreves for dekompresjon
ADVARSEL:

Når du dykker med flere gasser, så må du huske at oppstigningstiden alltid beregnes under antagelsen om at du bruker alle gassene som er i menyen Gasser. Før du dykker må du alltid sjekke at du kun har angitt de gassene som faktisk er planlagt for dykket. Fjern gassene som ikke er tilgjengelige for dykket.

ADVARSEL:

DEN FAKTISKE OPPSTIGNINGSTIDEN KAN VÆRE LENGER ENN DET SOM VISES AV DYKKECOMPUTEREN. Oppstigningstiden øker hvis du (1) holder deg på dybden, (2) stiger saktere enn 10 m/min (33 fot/ min), (3) gjør dekompresjonsstoppet lenger ned enn taket eller (4) glemmer å bytte gassblandingen som brukes. Disse faktorene kan også øke mengden pustegass som kreves for å nå overflaten.

Siste stoppedybde

Du kan justere den siste stoppdybden for dekompresjonsdykk under Dykkeinnstillinger » Parametre » Dybde siste stopp. Det er to alternativer 3 og 6 m (10 og 20 fot).

Som standard er siste stoppedybde 3 meter. Dette er den anbefalte siste stoppedybde.

MERK:

Denne innstillingen påvirker ikke takdybden for et dekompresjonsdykk. Siste takdybde er alltid 3 meter.

TIPS:

Vurder å sette den siste stoppdybden til 6 m (20 fot) når du dykker i tøffe sjøforhold, og når det er utfordrende å stoppe på 3 m.

Table of Content