Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Core Brukerveiledning - 2.0

Display – moduser, visninger og tilstander

Din Suunto EON Core har tre knapper som har forskjellige funksjoner i de forskjellige visningene. Korte og lange trykk gir forskjellige funksjoner.

Button Logic Overview EonCore

Suunto EON Core har to primære dykkemoduser som standard: Air/Nitrox og Måler.

Hold inne den midtre knappen for å åpne Hovedmeny og velg riktig modus for dykket ditt under Dykkeinnstillinger » Modus.

Suunto EON Core starter automatisk på nytt for å bytte modus.

Suunto EON Core har to primære visninger: tid/ingen deko og kompass. Endre hovedvisningen ved å trykke midtknappen.

Flere kan gjøres tilgjengelige ved å konfigurere dem i DM5. Se Slik tilpasser du dykkemoduser med DM5.

For mer detaljert informasjon om visningene som finnes i forskjellige moduser, se Dykkemoduser.

Suunto EON Core skifter automatisk mellom overflate- og dykkestatus. Hvis du er mer enn 1,2 meter (4 fot) under vannivået og vannkontakten er på, blir dykkestatus aktivert.

Følgende informasjon vises når skjermen for tanktrykk er i bruk:

TankPressViewCore

  • Aktuell dybde er 19,0 m
  • Dykketid er 22 minutter
  • Resterende tanktrykk er 125 bar
  • Ingen dekompresjonstid er 50 minutter
  • Sikkerhetsstopp kommer ved 3,0 meter
  • Resterende dykketid er 16 timer før du må lade
  • Temperaturen er 21 °C

Byttevinduet i nedre høyre hjørne har forskjellig informasjon som kan endres ved å trykke raskt på den nedre knappen.

Table of Content