Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Core Brukerveiledning 3.0

Display – moduser, visninger og tilstander

Din Suunto EON Core har tre knapper som har forskjellige funksjoner i de forskjellige visningene. Korte og lange trykk gir forskjellige funksjoner.

Button Logic Overview EonCore

Som standard har Suunto EON Core to hoveddykkemoduser *: Air/Nitrox og Måler.

Hold inne den midtre knappen for å åpne Hovedmeny og velg riktig modus for dykket ditt under Dykkeinnstillinger » Modus.

Suunto EON Core starter automatisk på nytt for å bytte modus.

Suunto EON Core har to hovedvisninger*: tid/ingen deko og kompass. Endre hovedvisningen ved å trykke midtknappen. Flere kan gjøres tilgjengelige ved å konfigurere dem i Suunto-appen.

For mer detaljert informasjon om visningene som finnes i forskjellige modi, se Dykkemoduser.

Suunto EON Core skifter automatisk mellom overflate- og dykkestatus. Hvis du er mer enn 1,2 meter (4 fot) under vannivået og vannkontakten er på, blir dykkestatus aktivert.

Følgende informasjon vises når skjermen for tanktrykk er i bruk:

TankPressViewCore

  • Aktuell dybde er 19,0 m
  • Dykketid er 22 minutter
  • Resterende tanktrykk er 125 bar
  • Ingen dekompresjonstid er 50 minutter
  • Sikkerhetstopp kommer ved 3,0 meter
  • Resterende dykketid er 16 timer før du må lade
  • Temperatur er 21 °C

Byttevinduet i det nedre høyre hjørnet kan inneholde forskjellige typer informasjon som kan endres ved å trykke raskt på den nedre knappen.

Table of Content