Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Core Brukerveiledning 3.0

Dykkemoduser

Suunto EON Core har to dykkemoduser som standard: Air/Nitrox og Gauge (bunntimer). Velg riktig modus for dykket ditt under Dykkeinnstillinger » Modus.

Dive mode EON Core

MERK:

Suunto EON Core viser alle dykkemodusnavn på engelsk. Du kan endre dykkemodusnavn via Suunto-appen.

MERK:

De standard dykkemodusene bruker stilen uthevet. Du kan endre stilen og andre innstillinger, samt opprette flere dykkemoduser ved å bruke Suunto-appen.

I Suunto-appen kan du opprette nye eller eksisterende dykkemodi, endre layouten på skjermen, endre innstillinger for helium og multigass og endre dykktype (OC/CC). Du kan aktivere CCR (rebreather med lukket krets) dykkestøtte i Suunto-appen.

Dekompresjonsalgoritmen som brukes i Suunto EON Core er Suunto Fused™ RGBM 2. For mer informasjon om algoritmen, se Dekompresjonsalgoritme.

Luft/Nitrox-modus

Som standard er Air/Nitrox-modus for dykking med vanlig luft og dykking med oksygenberikede gassblandinger.

Dykke med Nixtrox-gassblanding gjør at du kan øke knapptider eller redusere risikoen for dekompresjonssykdom. Suunto EON Core gir deg informasjon for å justere ditt dykk og holde seg innenfor sikre grenser.

Når du dykker med Nitrox-gassblanding må både prosentandelen av oksygen i tanken og grensen for oksygenpartialtrykket mates inn i Suunto EON Core. Dette sikrer korrekte nitrogen- og oksygenberegninger og korrekt maks bruksdybde (MOD) basert på dine angitte verdier. Standardinnstillingen for oksygenprosent (O2 %) er 21 % (luft) og innstillingen for oksygenpartialtrykket (pO2) er 1,6 bar (23 psi).

MERK:

Når du dykker med Nitrox-gassblanding, anbefaler Suunto endringen av det delvise trykket til 1,4 bar (20 psi).

Air/Nitrox-modus har to visninger som standard:

 • Ingen deko

  airnitrox nodeco eon

 • Kompass

  airnitrox compass eon

Etter tilpasning i Suunto-appen, blir to andre visninger tilgjengelige:

 • Tanktrykk – se Tanktrykk for mer informasjon om hva som vises på displayet.

  airnitrox tank pressure eon

 • Tidtaker

  image:airnitrox timer eon

MERK:

Dykkemodusen Air/Nitrox har kun én aktiv gass som standard. Du kan endre denne gassen i enhetens meny, der O2-prosent og pO2-verdien kan endres. For å muliggjøre dykking med mer enn én gass, må du aktivere multigassdykk under Dykkeinnstillinger » Parametre » Flere gasser. Etter dette trinnet kan du legge til flere gasser i menyen Gasser. Gassinnstillinger kan også tilpasses i Suunto-appen.

Måler-modus

Bruk Suunto EON Core som en bunntimer med Gauge-modusen.

Tidtakeren øverst til høyre på skjermen viser dykketid i minutter og sekunder, og kan aktiveres/deaktiveres ved å trykke raskt på den øvre knappen. Hold inn den øvre knappen for å tilbakestille tidsuret.

Gauge-modus er kun en bunntidtaker. Den bruker ikke noen dekompresjon-algoritme, og inkluderer ikke dekompresjon-informasjon eller beregninger.

Måler-modus har to visninger som standard:

 • Tidtaker

  Gauge timer eon

 • Kompass

  Gauge compass eon

En tredje visning er synlig etter tilpasning i Suunto-appen:

 • Tanktrykk – se Tanktrykk for mer informasjon om hva som vises på displayet.

  Gauge tank pressure eon

MERK:

Etter dykking i Gauge-modus vil dekompresjonsberegning være låst i 48 timer. Hvis du i løpet av denne tiden dykker på nytt i Air/Nitrox-modus, blir ikke dykkealgoritmen og dekompresjonsberegningen tilgjengelig, og Låst blir vist på skjermen

MERK:

Låst-tiden settes tilbake til 48 timer hvis du starter et nytt dykk mens enheten er låst.

Table of Content