Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Core Brukerveiledning - 2.0

Dykkemoduser

Suunto EON Core har to dykkemoduser som standard: Air/Nitrox og Gauge (bunntimer). Velg riktig modus for dykket ditt under Dykkeinnstillinger » Modus.

Dive mode EON Core

MERK:

Dykkemodusen Luft/Nitrox har kun én aktiv gass som standard. Du kan endre denne gassen i enhetens meny, der O2-prosent og pO2-verdien kan endres. For å muliggjøre dykking med mer enn én gass, må du aktivere multigassdykk under Dykkeinnstillinger » Parametre » Flere gasser. Etter dette trinnet kan du legge til flere gasser i menyen Gasser. Gassinnstillinger kan også tilpasses i Suunto DM5. Se Tilpasning av dykkemoduser med DM5.

De standard dykkemodusene bruker stilen uthevet. Du kan endre stilen og andre innstillinger, samt opprette flere dykkemoduser ved bruk av Suunto DM5. Se Tilpasning av dykkemoduser med DM5.

I DM5 kan du opprette nye eller eksisterende dykkemoduser, endre layouten på skjermen, legge til helium for å aktivere multigassmodus for Trimix og endre dykktype (åpen krets/lukket krets eller OC/CC).

Støtte for CCR (Closed Circuit Rebreather)-dykking kan kun aktiveres med DM5.

Dekompresjonsalgoritmen som brukes i Suunto EON Core, er Suunto Fused™ RGBM 2. For mer informasjon om algoritmen, se Dekompresjonsalgoritme.

Måler er en bunntidsurmodus, og har derfor ingen dekompresjonsinformasjon eller beregning inkludert.

MERK:

Etter dykking i målermodus vil dekompresjonsberegning være låst i 48 timer. Hvis du i løpet av denne tiden dykker igjen, er det ingen dekompresjonsberegning tilgjengelig, og Låst vises i informasjonsfeltene for dekompresjon.

Luft/Nitrox-modus

Som standard er Luft/Nitrox-modus for dykking med vanlig luft og dykking med oksygenberikede gassblandinger.

Dykking med Nitrox-gassblanding gjør at tiden på bunnen kan økes og at faren for trykkfallsyke reduseres. Når gassblandingen endres eller dybden økes, vil imidlertid oksygenpartialtrykket generelt øke. Suunto EON Core gir deg informasjon til å justere dykket og holde deg innenfor trygge grenser.

Når du dykker med Nitrox-gassblanding må både prosentandelen av oksygen i tanken og grensen for oksygenpartialtrykket mates inn i Suunto EON Core.

Dette sikrer korrekte nitrogen- og oksygenberegninger og korrekt maks bruksdybde (MOD) basert på dine angitte verdier.

Standardinnstillingen for oksygenprosent (O2 %) er 21 % (luft) og innstillingen for oksygenpartialtrykket (pO2) er 1,6 bar (20 psi).

Luft/Nitrox-modus har to visninger som standard:

 • Ingen deko

  airnitrox nodeco eon

 • kompass

  airnitrox compass eon

Etter tilpasning med DM5, blir to nye visninger tilgjengelige:

 • Tanktrykk – se Tanktrykk for mer informasjon om hva som vises på displayet.

  airnitrox tank pressure eon

 • Tidtaker

  image:airnitrox timer eon

Måler-modus

Bruk Suunto EON Core som bunntidtaker i Måler-modus.

Tidtakeren øverst til høyre på skjermen viser dykketid i minutter og sekunder, og kan aktiveres/deaktiveres ved å trykke raskt på den øvre knappen. Hold den øvre knappen inne for å nullstille tidtakeren.

MERK:

Gauge (Måler)-modus er en bunntidtaker, og inkluderer dermed ingen dekompresjonsinformasjon eller -beregninger.

Måler-modus har to visninger som standard:

 • Tidtaker

  Gauge timer eon

 • kompass

  Gauge compass eon

En tredje visning er tilgjengelig etter konfigurering med DM5:

 • Tanktrykk – se Tanktrykk for mer informasjon om hva som vises på displayet.

  Gauge tank pressure eon

MERK:

Etter dykking i målermodus vil dekompresjonsberegning være låst i 48 timer. Hvis du i løpet av denne tiden dykker igjen, er det ingen dekompresjonsberegning tilgjengelig, og Låst vises i informasjonsfeltene for dekompresjon.

Table of Content