Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Core Brukerveiledning 3.0

Lade batteriet

Lad Suunto EON Core med den medfølgende USB-kabelen. For lading, bruk en USB-port på 5 Vdc, med minst 0,5 A som strømkilde. Hvis batterinivået er svært lavt, vil displayet være mørkt under ladingen helt til batteriet har nådd et tilstrekkelig ladenivå. Når batteriet er så lavt at enheten ikke kan skrus på, blinker en rød LED-lampe ved siden av displayet. Blinkingen stopper når det er nok strøm i batteriet til at enheten kan startes. Hvis den røde lysdioden slutter å blinke mens skjermen fortsatt er av, stopper ladingen. Fjern ladekabelen og koble den til igjen for å fortsette å lade.

Når enheten er på og batteriet lader, blir batterisymbolet i det øvre venstre hjørnet av skjermen grønt.

ADVARSEL:

Du kan kun lade enheten med USB-adaptere som overholder kravene i standarden IEC 62368-1 og som har maksimal spenning på 5 V. Adaptere som ikke overholder kravene er brannfarlige, kan føre til personskader og kan skade Suunto-enheten.

FORSIKTIG:

USB-kabelen må IKKE brukes når Suunto EON Core er våt. Dette kan forårsake en elektrisk feil. Sørg for at kabeltilkoblingen og tilkoblingsområdet på enheten er tørre.

FORSIKTIG:

IKKE la kontaktpinnene til USB-kabelen berøre noen ledende flate. Dette kan kortslutte kabelen, noe som gjør den ubrukelig.

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser, og må kanskje skiftes ut etter hvert. Batteriet må skiftes ut ved et autorisert Suunto-servicesenter.

Table of Content