Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SUMMER SALE | SUUNTO FAQs

Suunto EON Core Brukerveiledning - 2.0

Lade batteriet

Las Suunto EON Core med den medfølgende USB-kabelen. Bruk en USB-port på 5 V DC og 0,5 A som strømkilde ved lading. Hvis batterinivået er svært lavt, vil displayet være mørkt under ladingen helt til batteriet har nådd et tilstrekkelig ladenivå. Når batteriet er så lavt at enheten ikke kan skrus på, blinker en rød LED-lampe ved siden av displayet. Blinkingen stopper når det er nok strøm i batteriet til at enheten kan startes.

Når enheten er på og batteriet lader, blir batterisymbolet i øvre venstre hjørne av skjermen grønt.

ADVARSEL:

Du kan kun lade enheten med USB-adaptere som overholder kravene i standard IEC 60950-1 for begrenset strømforsyning. Adaptere som ikke overholder kravene, er brannfarlige, kan føre til personskader og skade Suunto-enheten.

FORSIKTIG:

USB-kabelen må IKKE brukes når Suunto EON Core er våt. Dette kan forårsake en elektrisk feil. Sørg for at kabeltilkoblingen og tilkoblingsområdet på enheten er tørre.

FORSIKTIG:

IKKE la kontaktpinnene til USB-kabelen berøre noen ledende flate. Dette kan kortslutte kabelen, noe som gjør den ubrukelig.

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser, og må kanskje skiftes ut etter hvert. Batteriet må skiftes ut ved et autorisert Suunto-servicesenter.

Table of Content