Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Core Brukerveiledning - 2.0

Sikkerhetsstopp og dypstopp

Sikkerhetsstopp

Et tre (3) minutters sikkerhetsstopp anbefales alltid for alle dykk over 10 meter.

Tiden for en sikkerhetsstopp beregnes når du er mellom 2,4 og 6 meter. Dette presenteres med opp-/nedpiler på venstre side av stoppedybe-verdien. Sikkerhetsstopptiden vises i minutter og sekunder. Tiden kan overskride tre (3) minutter om du stiger opp for raskt under et dykk. Sikkerhetsstopp kan stilles til 3 (tre), 4 (fire) eller 5 (fem) minutter.

SafetyStop noDeco Core

Dypstopp

Dypstopp aktiveres kun når du dykker dypere enn 20 meter. Under oppstiging blir dypstokk aktivert når du er halvveis oppe fra maksimal dybde. Dypstopp presenteres som sikkerhetsstopp. Du er i dypstoppområdet når dypstoppdybden har opp-/ned-piler foran seg og dypstopptiden går. Dypstopp-vinduet er +/– 1,5 m. Beregningen starter ved måldybden for dypstopp + 0,5 meter. Beregningen avsluttes –3 meter unna stoppdybden.

Det kan legges til flere enn ett dypstopp under oppstigingen. Hvis du for eksempel dykker til 42 meter, utløses første dypstopp ved 21 meter og andre dypstopp ved 10,5 meter. Det andre dypstoppet er 2 minutter langt.

I følgende eksempel dykker dykkeren til maksimalt 30,4 meter og har et dypstopp på 15,2 meter:

Deepstop dive Eon

Under 20,0 meter blir dypstopp aktivert. Ettersom dykkeren stiger opp i dette tilfellet, kreves det et dypstopp ved halvparten av maksimal dybde, altså 15,2 meter.

Hvis dypstopp-dybden er 15,2 meter, starter beregningen ved 15,7 meter og slutter ved 12,2 meter. Dypstopp-vinduet er +/– 1,5 m, og når dykkeren er innenfor dypstopp-vinduet, indikeres dette med to hvite piler som peker mot hverandre på skjermen.

Når dykkeren stiger over taket til dypstopp-vinduet (i dette tilfellet over 14,2 meter), viser en gul nedoverpil at dybden ikke er optimal og at det anbefales å gå nedover. Dypstopp-målverdien blir også gul.

Hvis dykkeren fortsetter å stige oppover, vil det etter 0,5 meter vises en rød nedoverpil, og en alarm informerer dykkeren om å gå nedover øyeblikkelig. Dypstopp-beregningen fortsetter i 1,5 meter til, men avsluttes etter det. I eksempelet over stopper den ved 12,2 meter.

MERK:

Av sikkerhetsmessige årsaker kan du ikke slå av dypstopp om helium (trimix-gassblandinger) er aktivert for dykkemodusen som er i bruk.

Table of Content