Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800 | OUTLET | DELIVERIES IN PICK-UP POINTS ARE MOMENTARILY UNAVAILABLE

Suunto EON Core Brukerveiledning

  • Funksjoner

Funksjoner

Alarmer, advarsler og varsler

Suunto EON Core har fargekodede alarmer, advarsler og varslinger. De vises fremtredende på displayet med en hørbar alarm (hvis toner er på). Alarmer er alltid røde. Advarsler kan være røde eller gule. Varslinger er alltid gule.

Når en alarm, advarsel eller varsling forekommer, vises en melding som en popup. Popup-meldinger kan godkjennes ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Informasjonen som trenger oppmerksomhet forblir på skjermen eller som et rullbart element i bunnfeltet inntil situasjonen er tilbake til normalt.

Alarmer er kritiske hendelser som alltid krever umiddelbar handling. Når en alarmsituasjon kommer tilbake til normalt, vil alarmen stoppe automatisk.

AlarmForklaring
AscSpeedAlertOppstigningshastigheter overskrider en sikker hastighet på 10 m (33 ft) per minutt i fem sekunder eller mer.
deco ceiling broken ProminentDekompresjonstak brutt med mer enn 0,6 m (2 ft) på et dekompresjonsdykk. Umiddelbar nedstigning tilbake til takdybden og fortsett normal oppstigning.
alarm pO2high CoreDelvis trykk av oksygen overskrider sikkert nivå (>1,6). Umiddelbar oppstigning eller skifting til en gass med lavere oksygenprosentandel.
alarm pO2low new CoreDelvis trykk av oksygen under sikkert nivå (<0,18). Umiddelbar nedstigning eller skift til en gass med høyere oksygenprosentandel.

Advarsler varsler deg om hendelser som kan påvirke helsen og sikkerheten din hvis du ikke handler. Bekreft advarselen ved å trykke på hvilken som helst knapp.

AdvarselForklaring
CNS100%Sentralnervesystemets toksisitetsnivå ved 100 % grense
OTU300Anbefalt daglig grense for oksygentoleranseenhet nådd
DybdeDybden overskrider dybdealarmgrensen
Dive time (dykketid)Dykketid overskrider dykketidalarmgrensen
Diluent high PO2 (diluent høy PO2)Diluent deltrykk av oksygen overskrider sikkert nivå (>1,6); ingen umiddelbar fare med mindre diluent brukes, f.eks. for reserve
Diluent low PO2 (diluent lav PO2)Diluent deltrykk av oksygen under sikkert nivå (<0,18); ingen umiddelbar fare med mindre diluent brukes, f.eks. for reserve
Gas time (gasstid)Gasstid overskrider din gasstidalarmgrense, eller tanktrykket er under 35 bar (~510 psi), der gasstiden i så fall er null.
Sikkerhetsstopp bruttSikkerhetsstopptaket brutt med mer enn 0,6 m (2 ft)
Tanktrykk

Tanktrykket er under tanktrykkgrensen.

I tillegg til den konfigurerbare gasstidsalarmen viser dykkecomputeren også en alarm når et trykk på 75 bar og 50 bar nås. Tanktrykknummeret tvinges på displayet og blir gult etter 75 bar og rødt etter 50 bar.

Varslinger indikerer hendelser som krever forebyggende tiltak. Bekreft varslingen ved å trykke på hvilken som helst knapp.

VarslingForklaring
CNS80%Sentralnervesystemets toksisitetsnivå ved 80% grense
OTU250Omtrent 80 % av anbefalt daglig grense for OTU nådd
Bytte gassPå multigassdykk ved oppstigning er det trygt å bytte til neste tilgjengelige gass for optimal dekompresjonsprofil
Lavt batterinivåOmtrent tre timers dykketid igjen
Lading nødvendigOmtrent to timers batteritid igjen; lading kreves før neste dykk
Settpunkt byttetSettpunkt byttet automatisk på rebreather-dykk. Se Settpunkter
Tank POD lavt batteriTank POD batterilevetid lav; batteriskifte kreves

Table of Content