Suunto EON Core - Kom i gang

Suunto EON Core Brukerveiledning

Kom i gang

Kom i gang

Skjermstatuser og -visninger

Suunto EON Core har to hovedvisninger i overflate- og dykketilstander: tid/ingen deko og kompass. Endre hovedvisningen ved å trykke midtknappen.

ScreenNavigationCore

Feltet nede til høyre viser flere opplysninger inkludert maks. dybde, tanktrykk, timer, og under dykk også ingen deko og stopp. Du kan endre hva som vises ved å trykke på den nederste knappen.

MERK:

Hovedvisninger kan tilpasses. Se Tilpasning av dykkemodi med DM5.

Suunto EON Core bytter automatisk mellom overflate- og dykketilstand. Hvis du er mer enn 1,2 m (4 ft) under vannivå, aktiveres dykketilstand.

Følgende display viser Suunto EON Core når tanktrykkskjermen er i bruk:

TankPressViewCore

  • Aktuell dybde er 19,0 m
  • Dykketid er 22 minutter
  • Resterende tanktrykk er 125 bar
  • Ingen dekompresjonstid er 50 minutter
  • Sikkerhetsstopp kommer ved 3,0 meter
  • Resterende dykketid er 16 timer før du må lade