Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0

Zużycie gazu

Zużycie gazu odnosi się do zużycia gazu w czasie rzeczywistym podczas nurkowania. Innymi słowy, równa się ilości gazu, która zostałaby zużyta w ciągu jednej minuty na powierzchni. Wartość ta jest powszechnie znana jako zużycie powietrza na powierzchni lub współczynnik SAC.

Tempo zużycia gazu jest mierzone w litrach na minutę (stopach sześciennych na minutę). Jest to pole opcjonalne, które należy dodać do widoków niestandardowych trybów nurkowania aplikacji Suunto. W widoku klasycznym poniżej zużycie gazu jest wyświetlane w prawym dolnym rogu.

gas consumption

Aby aktywować pomiar zużycia gazu, patrz Jak aktywować pomiar zużycia gazu.

Spis treści