Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Funkcje

Uruchomienie i sprawdzenie przed nurkowaniem

Tryb nurkowania, o ile nie jest wyłączony, uruchamia się automatycznie, gdy zanurkujesz głębiej niż na 1,2 m (4 stopy). Jednak przed zanurzeniem należy przełączyć się na tryb nurkowania, aby sprawdzić ustawienia osobiste i ustawienia wysokości, stan baterii itd.

Za każdym razem, gdy komputer nurkowy Suunto Vyper Novo wejdzie w tryb nurkowania, włącza się seria automatycznie wykonywanych sprawdzeń. Włączają się wtedy wszystkie elementy wyświetlacza graficznego, uruchamia się podświetlenie i sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlają się ustawienia wysokości i osobiste wraz z maksymalną głębokością nurkowania (MOD), zawartością gazu i wartością PO2. Potem sprawdzany jest poziom naładowania baterii.

activation prechecks ZoopVyperNovo

Pomiędzy kolejnymi nurkowaniami automatyczne sprawdzenia pokazują również aktualne nasycenie tkanek.

activation prechecks tissue ZoopVyperNovo

Przed wyruszeniem na wyprawę nurkową zaleca się włączenie trybu nurkowania, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.

Po automatycznych sprawdzeniach komputer nurkowy Suunto Vyper Novo wchodzi w tryb powierzchniowy. W tym momencie przed wejściem do wody należy wykonać sprawdzenia ręczne.

Upewnij się, że:

 1. komputer nurkowy Suunto Vyper Novo działa w prawidłowym trybie i wyświetla ekrany ze wszystkimi danymi;
 2. ustawienie wysokości jest poprawne;
 3. ustawienie osobiste jest poprawne;
 4. Deep-stopy są prawidłowo ustawione;
 5. system jednostek jest odpowiedni;
 6. wyświetlana jest poprawna temperatura i głębokość;
 7. włącza się alarm dźwiękowy.

Sprawdzenie czujnika bezprzewodowego przed nurkowaniem

Jeśli używasz opcjonalnego bezprzewodowego czujnika ciśnienia, sprawdź, czy:

 1. ustawienia mieszanki oddechowej i zawartości tlenu O2 w butli są prawidłowe;
 2. czujnik jest prawidłowo zamontowany, a zawór butli jest otwarty;
 3. czujnik i komputer nurkowy Suunto Vyper Novo są sparowane;
 4. czujnik wysyła dane (miga ikona transmisji bezprzewodowej, wyświetla się ciśnienie w butli);
 5. nie ma ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania baterii czujnika;
 6. dostępna jest wystarczająca ilość gazu na czas planowanego nurkowania. Porównaj odczyt ciśnienia z odczytem zapasowego miernika ciśnienia.

Wskaźniki stanu baterii

Na wskazywany poziom naładowania baterii może wpływać temperatura lub utlenienie kontaktów. Jeśli komputer nurkowy Suunto Vyper Novo przechowujesz przez dłuższy czas lub używasz go w niskich temperaturach, ostrzeżenie o niskim poziomie baterii może pojawiać się, nawet jeśli bateria jest wystarczająco naładowana.

W takich przypadkach wejdź ponownie w tryb nurkowania i sprawdź poziom naładowania baterii. Jeśli bateria jest bliska rozładowania, pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii.

battery indicators ZoopVyperNovobattery indicators Dseries

Jeśli ikona niskiego poziomu naładowania baterii pojawi się w trybie powierzchniowym lub ekran wygląda na wyblakły, jej poziom naładowania może być zbyt niski. Zaleca się wtedy wymianę baterii.

UWAGA:

Ze względów bezpieczeństwa w czasie, gdy wyświetlane jest to ostrzeżenie, nie można włączyć podświetlenia ani alarmu dźwiękowego.

Spis treści