Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Historia nurkowania

Suunto Vyper Novo udostępnia szczegółowy dziennik i historię nurkowania dostępne w trybie pamięci.

Dziennik zawiera zaawansowany profil każdego zarejestrowanego nurkowania. Czas pomiędzy każdym punktem danych zapisanym w dzienniku opiera się na konfigurowalnej częstotliwości próbkowania (patrz: Częstotliwość próbkowania).

Historia nurkowania to podsumowanie wszystkich zarejestrowanych nurkowań.

Aby wejść do historii nurkowania:

 1. Naciskaj przycisk MODE (Tryb), aż pojawi się pozycja MEM (Pamięć).
 2. Przełączaj pomiędzy opcjami History (Historia) a Logbook (Dziennik) za pomocą przycisków DOWN (W dół) lub UP (W górę).
 3. Podczas przeglądania historii lub dziennika możesz nacisnąć przycisk MODE (Tryb), aby wrócić i wybrać inną opcję. Naciśnij przycisk MODE (Tryb) po raz drugi, aby wyjść z menu.

Historia

Po wejściu do widoku historii nurkowania możesz przełączać się pomiędzy opcjami Scuba History (Historia nurkowania z aparatem) i Free Dive History (Historia nurkowania ze wstrzymanym oddechem) za pomocą przycisków DOWN (W dół) and UP (W górę).

Historia nurkowania z aparatem nurkowym zawiera podsumowanie następujących danych:

 • Godziny nurkowania
 • Łączna liczba nurkowań
 • Maksymalna głębokość

W historii nurkowania z aparatem nurkowym można zarejestrować maksymalnie 999 nurkowań i 999 godzin nurkowania. Po osiągnięciu tych wartości liczniki resetują się do zera.

Historia nurkowania swobodnego zawiera następujące dane:

 • najgłębsze i najdłuższe nurkowania spośród wszystkich nurkowań swobodnych
 • łączny czas nurkowania w godzinach i minutach
 • łączna liczba nurkowań

W historii nurkowania swobodnego można zarejestrować maksymalnie 999 nurkowań i 99:59 godzin nurkowania. Po osiągnięciu tych wartości liczniki resetują się do zera.

Dziennik

Aby wejść do dziennika:

 1. Naciśnij trzy razy przycisk MODE (Tryb), aż dojdziesz do trybu MEM (Pamięć).
 2. Naciśnij przycisk UP (W górę) aby wybrać opcję Logbook (Dziennik).
 3. Naciskaj przyciski DOWN (W dół) lub UP (W górę), aby przewinąć do zapisu, który chcesz przejrzeć, a następnie naciśnij przyciskSELECT (Wybierz).
 4. Naciskaj przycisk SELECT (Wybierz), aby przewijać strony.
 5. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z tego obszaru.

Każdy zapis zawiera trzy strony:

 1. Strona główna

logbook page1

 • Maksymalna głębokość
 • data nurkowania
 • typ nurkowania (oznaczany pierwszą literą trybu nurkowania, np. A oznacza tryb powietrza (Air)).
 • czas rozpoczęcia nurkowania
 • numer nurkowania — od najstarszego do najnowszego
 • procentowa zawartość gazów w pierwszej użytej mieszance oddechowej
 • łączny czas nurkowania (w minutach we wszystkich trybach)
 • Czas na powierzchni i strona z ostrzeżeniami

logbook page2

 • Maksymalna głębokość
 • czas na powierzchni po poprzednim nurkowaniu
 • Średnia głębokość
 • zużycie w jednostkach ciśnienia (jeśli jest włączone)
 • Ostrzeżenia
 • OLF% (jeśli dotyczy)
 • Wykres profilu nurkowania

logbook page3

 • Temperatura wody
 • ciśnienie w butli (jeśli jest włączone)
 • profil głębokości lub czasu nurkowania

Naciskaj przycisk UP (W górę), aby przejść przez wykres profilu nurkowania lub naciśnij i przytrzymaj przycisk UP, aby go przewinąć automatycznie.

Wykres profilu nurkowania pokazuje punkt po punkcie informacje takie jak głębokość, kurs wskazywany przez kompas, informacje o dekompresji, górny pułap dekompresji i czas wynurzania.

Tekst End of Logs (Koniec dzienników) wyświetlany jest pomiędzy najstarszym i najnowszym nurkowaniem.

Pojemność dziennika zależy od częstotliwości próbkowania.

Gdy pamięć jest pełna, dodawane są nowe nurkowania, a stare są usuwane.

W przypadku wymiany baterii zawartość pamięci zostaje zachowana (pod warunkiem, że bateria jest wymieniana zgodnie z instrukcjami).

UWAGA:

Kilka nurkowań powtórzeniowych uznaje się za należące do tej samej serii nurkowań powtórzeniowych, jeśli nie upłynął czas zakazu lotu samolotem.

Spis treści