Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Terminy

TerminCo oznacza
Nurkowanie na większej wysokościNurkowanie na wysokości powyżej 300 m (1000 stóp) nad poziomem morza.
Prędkość wynurzaniaPrędkość, z jaką nurek wynurza się ku powierzchni.
Czas wynurzaniaMinimalny czas potrzebny do wyjścia na powierzchnię podczas nurkowania z przystankami dekompresyjnymi.
Górny pułap dekompresjiW nurkowaniu z przystankami dekompresyjnymi jest to najpłytsza głębokość, na jaką może wynurzyć się nurek w oparciu o obliczone nasycenie gazem obojętnym.
CNSToksyczność tlenowa dla ośrodkowego układu nerwowego. Toksyczność jest powodowana przez tlen. Może powodować szereg objawów neurologicznych. Najważniejszymi z nich są drgawki podobne do epilepsji, które mogą doprowadzić do utonięcia nurka.
CNS%Procentowa część granicznej wartości toksyczności tlenowej dla ośrodkowego układu nerwowego.
Przedział (tkankowy)Patrz „Grupa tkanek”.
DM5Suunto DM5 z serwisem Movescount, oprogramowanie do zarządzania nurkowaniami.
DekompresjaCzas spędzony na przystanku dekompresyjnym lub w jego przedziale przed wynurzeniem się na powierzchnię, który umożliwia naturalne uwolnienie azotu z wysyconych nim tkanek.
Przedział przystanku dekompresyjnegoW nurkowaniu z przystankami dekompresyjnymi jest to przedział głębokości pomiędzy dolnym a górnym pułapem dekompresji, w którym nurek musi się zatrzymać na pewien czas w trakcie wynurzania.
DCSChoroba dekompresyjna. Jedno z zaburzeń powstających bezpośrednio lub pośrednio w związku z tworzeniem się pęcherzyków azotu w tkankach lub płynach ustrojowych wskutek nieprawidłowo przeprowadzonej dekompresji.
Seria nurkowańSeria nurkowań powtórzeniowych, pomiędzy którymi komputer nurkowy informuje o niepełnym uwolnieniu azotu z organizmu. W momencie zakończenia eliminacji azotu z organizmu komputer nurkowy się wyłączy.
Czas nurkowaniaCzas, który upłynął od momentu zanurzenia do momentu wynurzenia i powrotu na powierzchnię po zakończeniu nurkowania.
Dolny pułap dekompresjiNajwiększa głębokość podczas nurkowania z przystankami dekompresyjnymi, na której odbywa się dekompresja.
He%Procentowa lub ułamkowa zawartość helu w gazie oddechowym.
MODMaksymalna głębokość operacyjna (ang. Maximum Operating Depth) gazu oddechowego to głębokość, na której ciśnienie parcjalne tlenu (PO2) w mieszance gazów przekracza wartość uznaną za bezpieczną.
Nurkowanie wielopoziomoweNurkowanie pojedyncze lub powtórzeniowe, które obejmuje czas spędzony na różnych głębokościach, więc jego limity czasu bezdekompresyjnego nie są obliczane wyłącznie na podstawie maksymalnej osiągniętej głębokości.
Nitroks (Nx)W nurkowaniu rekreacyjnym termin ten dotyczy każdej mieszanki o udziale tlenu wyższym niż w zwykłym powietrzu.
Czas bezdekompresyjny (bez przystanków dekompresyjnych)Każde nurkowanie umożliwiające bezpośrednie, nieprzerwane wynurzenie się na powierzchnię w dowolnym momencie nurkowania.
No dec timeAngielski skrót oznaczający limit czasu bezdekompresyjnego.
OCObieg otwarty (ang. open circuit). Aparat oddechowy, który wydala wydychany gaz.
OLF%Limit zawartości tlenu. Aktualna ekspozycja tlenowa nurka mogąca doprowadzić do zatrucia tlenem.
O2%Procentowa lub ułamkowa zawartość tlenu w gazie oddechowym. Zwykłe powietrze zawiera 21% tlenu.
Ciśnienie parcjalne tlenu (O2)Ogranicza maksymalną głębokość, na której można bezpiecznie stosować mieszankę nitroksową. Maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w przypadku nurkowań z użyciem wzbogaconego powietrza wynosi 1,4 bara (20 psi). Warunkowo dopuszczalne jest nurkowanie przy ciśnieniu parcjalnym rzędu 1,6 bara (23 psi). Przekroczenie tego limitu wiąże się z ryzykiem natychmiastowego wystąpienia objawów toksyczności tlenowej.
Model zredukowanego gradientu pęcherzyków (RGBM)Nowoczesny algorytm umożliwiający monitorowanie poziomu zarówno gazu rozpuszczonego jak i gazu swobodnego znajdującego się w organizmie nurka.
Nurkowanie powtórzenioweKażde nurkowanie, przy którym na czas dekompresji wpływ ma nagromadzony azot zalegający w organizmie nurka po poprzednich nurkowaniach.
Azot zalegającyIlość nadmiarowego azotu pozostająca w organizmie nurka po wykonaniu jednego lub większej liczby nurkowań.
Aparat oddechowySamodzielny aparat oddechowy umożliwiający przebywanie pod wodą.
Czas na powierzchniCzas, który upłynął pomiędzy wynurzeniem się na powierzchnię z nurkowania a rozpoczęciem zanurzenia do kolejnego nurkowania.
Grupa tkanekTeoretyczna koncepcja wykorzystywana do opisania modelu tkanek organizmu, która służy do opracowywania tabel dekompresyjnych lub przeprowadzania obliczeń związanych z dekompresją.
TrymiksMieszanka gazów oddechowych składająca się z helu, tlenu i azotu.

Spis treści