Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Zgodność

Znak CE

Firma Suunto Oy deklaruje niniejszym zgodność sprzętu radiowego typu DW162 z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: www.suunto.com/EUconformity.

Europejska norma dotyczącą głębokościomierzy.

EN13319 jest europejską normą dotyczącą głębokościomierzy. Komputery nurkowe firmy Suunto są projektowane zgodnie z tą normą.

Dyrektywa europejska dot. Środków Ochrony Indywidualnej

Połączenie Suunto Vyper Novo i bezprzewodowego czujnika ciśnienia w butli Suunto Wireless Tank Pressure Transmitter to środek ochrony osobistej zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG. Jednostka notyfikowana nr 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSYLIA, Francja, pomyślnie przeprowadziła kontrolę wymaganą do uzyskania zatwierdzenia znaku CE odnośnie wyżej wymienionego połączenia urządzeń i wykazuje zgodność z europejskim standardem EN250:2014. Certyfikacja obowiązuje do głębokości 50 m, zgodnie z EN250:2014.

Spis treści