Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Kompas

Suunto Vyper Novo zawiera kompas cyfrowy.

Jest to kompas z kompensacją przechylenia, który zapewnia dokładne wskazania, nawet jeśli urządzenie nie jest ustawione poziomo.

Tryb Kompas można uruchomić w trybie czasu lub nurkowania i pokazuje on aktualny namiar oraz głębokość.

 1. W trybie TIME (Czas) lub DIVE (Nurkowanie) naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT (Wybierz), aby włączyć tryb kompas.

compass VyperNovo

 1. Naciśnij przycisk MODE (Tryb), aby wyjść z ekranu kompasu. Jeśli znajdujesz się pod wodą, przytrzymaj przycisk SELECT (Wybierz), aby wyjść z obszaru.

W trybie nurkowania ekran kompasu pokazuje dodatkowe informacje w lewym i prawym dolnym rogu.

 1. Naciskaj przycisk DOWN (W dół), aby przewijać widoki w lewym dolnym rogu. (ciśnienie w butli, głębokość maksymalna, czas).
 2. Naciskaj przycisk UP (W górę), aby przewijać widoki w prawym dolnym rogu. (czas nurkowania, temperatura, namiar kompasu).

compass divemode VyperNovo

Kalibracja kompasu

Przed pierwszym użyciem komputera nurkowego Suunto Vyper Novo musisz skalibrować kompas. Suunto Vyper Novo wyświetla ikonę kalibracji po wejściu do widoku kompasu.

compass calibrate VyperNovo

Aby skalibrować kompas, powoli obracaj urządzeniem, wykonując nim ruchy kreślące dużą leżącą ósemkę.

Podczas procesu kalibracji kompas dostosuje się do otaczającego pola magnetycznego.

Jeśli kalibracja nie powiedzie się, pojawi się komunikat Try Again (Spróbuj jeszcze raz). Jeśli kalibracja wciąż nie będzie się udawać, przenieś się w inne miejsce i spróbuj jeszcze raz.

Podczas podróży zagranicznych zaleca się ponowną kalibrację w nowym miejscu przed ponownym użyciem kompasu.

Aby ręcznie uruchomić kalibrację:

 1. W widoku kompasu naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN.
 2. Naciśnij przycisk DOWN, aby przewinąć do pozycji Calibration (Kalibracja).
 3. Naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć kalibrację.

Ustawianie deklinacji

Deklinację kompasu należy zawsze dostosowywać do obszaru nurkowania, aby zapewnić dokładne odczyty kursu. Należy sprawdzić lokalną deklinację w zaufanym źródle i ustawić jej wartość w komputerze nurkowym Suunto Vyper Novo.

 1. W widoku kompasu naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN (W dół).
 2. Naciskaj przycisk DOWN (W dół), aby przewinąć do pozycji Declination (Deklinacja), a następnie naciśnij przycisk SELECT (Wybierz).
 3. Naciskaj przycisk DOWN aby przełączać między pozycjami East (Wschód) lub West (Zachód), a następnie potwierdź przyciskiem SELECT (Wybierz).
 4. Ustaw Declination Degrees (Stopnie deklinacji) za pomocą przycisków DOWN (W dół) lub UP (W górę).
 5. Naciśnij przycisk MODE (Tryb), aby zapisać ustawienie i wyjść z menu.

Ustawienie zamknięcia widoku kompasu

Możesz określić, jak długo kompas ma zostać włączony po uruchomieniu go. Naciskając dowolny przycisk podczas korzystania z kompasu, zresetujesz czas pozostały do zamknięcia widoku.

Po upływie czasu do zamknięcia widoku komputer nurkowy Suunto Vyper Novo powraca do trybu czasu lub nurkowania.

Aby ustawić czas do zamknięcia widoku kompasu:

 1. W trybie kompasu naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN.
 2. Naciskaj przycisk DOWN, aby przewinąć do pozycji Timeout (Zamknięcie widoku kompasu), a następnie naciśnij przycisk SELECT.
 3. Dostosuj czas zamknięcia widoku kompasu przyciskiem DOWN lub UP.
 4. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.

Ustawianie blokady namiaru kompasowego

Namiar kompasu to kąt pomiędzy północą a Twoim celem. W uproszczeniu jest to kierunek, w którego stronę chcesz się poruszać. Z kolei kurs to Twój faktyczny kierunek poruszania się.

Domyślny namiar kompasu to północ.

Możesz ustawić blokadę namiaru kompasu, aby orientować się pod wodą oraz utrzymywać właściwy kierunek przemieszczania się. Przed opuszczeniem łodzi możesz na przykład ustawić blokadę namiaru tak, aby kompas wskazywał kierunek do rafy.

Ostatnia blokada namiaru jest zapisywana i dostępna, gdy następnym razem włączysz kompas. W trybie Dive (Nurkowanie) blokady namiaru są również zapisywane w dzienniku. Aby zablokować namiar:

 1. Gdy kompas jest aktywny, przytrzymaj komputer przed sobą i obróć się w kierunku swojego celu.
 2. Naciśnij przycisk SELECT, aby zablokować bieżący kąt wyświetlany na komputerze podczas namierzania.
 3. Naciśnij przycisk SELECT, aby usunąć blokadę.

compass bearinglock VyperNovo

Jeśli w którymkolwiek momencie namiar wyjdzie poza ekran kompasu, pojawi się strzałka w prawo lub w lewo, aby pokazać kierunek skrętu.

Komputer nurkowy Suunto Vyper Novo pomaga poruszać się po kwadracie lub trójkącie oraz w drodze powrotnej do punktu startu za pomocą następujących symboli.

SymbolWyjaśnienie
bearing1Przemieszczasz się w stronę zablokowanego namiaru.
bearing2Twój kierunek to 90 (lub 270) stopni od zablokowanego namiaru.
bearing3Twój kierunek to 180 stopni od zablokowanego namiaru.
bearing4Twój kierunek to 120 (lub 240) stopni od zablokowanego namiaru.

Spis treści