Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Przystanki bezpieczeństwa i przystanki głębokie (Deep-stopy)

Przystanki bezpieczeństwa uznaje się za dobrą praktykę nurkową i są one kluczowym elementem większości tabel nurkowych. Przystanek bezpieczeństwa pozwala m.in.: zredukować objawy subkliniczne DCI, ograniczyć powstawanie mikropęcherzyków, uzyskać kontrolę nad wynurzaniem i orientację przed wyjściem na powierzchnię.

Komputer nurkowy Suunto Vyper Novo wyświetla dwa różne rodzaje przystanków bezpieczeństwa: zalecane i obowiązkowe.

Przy każdym nurkowaniu przekraczającym 10 metrów (30 stóp) następuje trzyminutowy zalecany przystanek bezpieczeństwa. Ma on miejsce w zakresie 3–6 m (10–20 stóp). Komputer nurkowy Suunto Vyper Novo wyświetla ikonę STOP i odlicza czas pozostały do upłynięcia trzech minut.

recommended safetystop ZoopVyperNovo

UWAGA:

Gdy Deep-stopy (przystanki głębokie) są włączone, czas trwania obowiązkowych przystanków bezpieczeństwa jest wskazywany w sekundach.

Gdy prędkość wynurzania przekracza 10 m (33 stopy) na minutę przez więcej niż pięć sekund z rzędu, ilość nagromadzonych mikropęcherzyków może być większa niż dozwolona w modelu dekompresji.

W takiej sytuacji komputer nurkowy Suunto Vyper Novo dodaje do nurkowania obowiązkowy przystanek bezpieczeństwa. Czas trwania tego przystanku zależy od tego, w jakim stopniu prędkość wynurzania została przekroczona.

Na ekranie wyświetla się ikona STOP. Po dotarciu do strefy głębokości pomiędzy 6 m a 3 m (od 18 do 9 stóp) wyświetlają się komunikaty:

 1. CEILING (GÓRNY PUŁAP) i STOP (PRZYSTANEK)
 2. Głębokość górnego pułapu dekompresji
 3. Czas trwania przystanku bezpieczeństwa

deepstop ZoopVyperNovo

Zaczekaj przy górnym pułapie dekompresji, aż zniknie ostrzeżenie o obowiązkowym przystanku bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE:

NIGDY NIE WYNURZAJ SIĘ PONAD GÓRNY PUŁAP PRZYSTANKU DEKOMPRESJI. Podczas dekompresji wynurzanie się ponad górny pułap przystanku dekompresji jest niedozwolone. Aby uniknąć przypadkowego wykonania tej czynności, pozostań w pewnej odległości poniżej tego pułapu.

Przystanki głębokie (Deep-stopy) są aktywowane podczas nurkowania na głębokość poniżej 20 m (65,6 stopy).

Jeśli miernik czasu nurkowania wyświetla się na ekranie w momencie włączenia przystanku głębokiego, widok ten jest zastępowany przez (Deep-stop) przystanek głęboki.

Po zakończeniu Deep-stopu (przystanku głębokiego) użytkownik może przełączać widok między przystankiem głębokim a miernikiem czasu nurkowania, naciskając i przytrzymując dłużej przycisk MODE.

Przystanki głębokie (Deep-stopy) są prezentowane na wyświetlaczu w taki sam sposób jak przystanki bezpieczeństwa. Komputer nurkowy Suunto Vyper Novo powiadamia nurka, że znajduje się w strefie Deep-stopu (przystanku głębokiego), wyświetlając:

 • CEILING (GÓRNY PUŁAP) na górze ekranu
 • DEEPSTOP (PRZYSTANEK GŁĘBOKI) w środkowym rzędzie
 • Głębokość przystanku
 • Minutnik

deepstop ZoopVyperNovo

W trybach Air (Powietrze) i Nitrox (Nitroks) przystanek głęboki (Deep-stop) jest włączony domyślnie. Aby wyłączyć Deep-stop (przystanek głęboki):

 1. W trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN.
 2. Naciskaj przycisk DOWN, aby przewinąć do pozycji Deepstop (Przystanek głęboki), a następnie naciśnij przycisk Select.
 3. Naciskając przycisk UP, możesz włączyć/wyłączyć Deep-stop (przystanek głęboki).
 4. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.

Spis treści