Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia

Suunto Vyper Novo włącza alarmy dźwiękowe i wizualne, które informują o osiągnięciu ważnych limitów i zaprogramowanych ustawień.

Dwa typy alarmów dźwiękowych wskazują na wysoki lub niski priorytet:

Typ alarmuWzorzec dźwiękuCzas trwania
Wysoki priorytetAlarm HighPrioritydźwięk 2,4 s + przerwa 2,4 s
Niski priorytetAlarm LowPrioritydźwięk 0,8 s + przerwa 3,2 s

Ponadto, dostępne są trzy rodzaje powiadomień dźwiękowych:

Instruktażowy sygnał dźwiękowyWzorzec dźwiękuInterpretacja
WynurzanieAlarm AscendingRozpocznij wynurzanie
ZanurzanieAlarm DescendingRozpocznij zanurzanie
Zanurzanie-wynurzanieAlarm DescendingAscendingZmiana gazu

Suunto Vyper Novo wyświetla informacje podczas przerw alarmowych, aby oszczędzać baterię.

Alarmy o wysokim priorytecie:

AlarmWyjaśnienie

Alarm o wysokim priorytecie, po którym następuje sygnał dźwiękowy „rozpocznij wynurzanie”, powtarzany przez maksymalnie trzy minuty

Miga wartość PO2

Wartość PO2 większa niż ustawiona wartość. Aktualna głębokość jest zbyt duża dla używanej mieszanki gazowej. Należy natychmiast wynurzyć się lub zmienić mieszankę na gaz o niższej zawartości procentowej O2%.
Alarm o wysokim priorytecie, po którym następuje sygnał dźwiękowy „Rozpocznij zanurzanie”, powtarzany przez maksymalnie trzy minuty miga komunikat Er (Błąd) i strzałka jest skierowana w dół.Przekroczona głębokość górnego pułapu dekompresji. Należy natychmiast zanurzyć się do tego pułapu lub głębiej.

Alarm o wysokim priorytecie, powtarzany trzy razy.

Miga komunikat SLOW (Wolno).

Przekroczona maksymalna prędkość wynurzania wynosząca 10 m/min (33 stopy/min). Zmniejsz prędkość wynurzania.

Alarmy o niskim priorytecie:

Typ alarmuPrzyczyna alarmu

Alarm o niskim priorytecie, po którym następuje sygnał dźwiękowy „Zmień mieszankę”.

Wartość O2% mieszanki gazowej miga.

Zalecana zmiana mieszanki (Tylko tryb nurkowy Nitrox). Należy zmienić mieszankę na bardziej kompatybilną z dekompresją. Podawany ASC TIME (Czas wynurzania) zakłada, że mieszanka została zmieniona, i jest poprawny tylko w przypadku odpowiedniej zmiany mieszanki.

Alarm o niskim priorytecie, po którym następuje sygnał dźwiękowy „Rozpocznij wynurzanie”, powtarzany dwa razy.

Miga komunikat ASC TIME (Czas wynurzania) i strzałka jest skierowana w górę.

Nurkowanie bez dekompresji staje się nurkowaniem z przystankiem dekompresyjnym. Głębokość jest poniżej dolnego pułapu dekompresji. Należy wynurzyć się do dolnego pułapu lub wyżej.

Alarm o niskim priorytecie, po którym następuje sygnał dźwiękowy „Rozpocznij zanurzanie”.

Miga komunikat DEEPSTOP (Przystanek głęboki) i strzałka jest skierowana w dół.

Naruszono obowiązkowy głęboki przystanek bezpieczeństwa. Należy zanurzyć się głębiej, aby wykonać głęboki przystanek bezpieczeństwa.

Alarm o niskim priorytecie, po którym następuje sygnał dźwiękowy „Rozpocznij zanurzanie”, powtarzany przez trzy minuty.

Strzałka jest skierowana w dół.

Naruszono obowiązkowy przystanek bezpieczeństwa. Należy zanurzyć się głębiej, aby wykonać przystanek bezpieczeństwa.

Alarm o niskim priorytecie, po którym następują dwa krótkie sygnały dźwiękowe.

Wyświetla się komunikat DEEPSTOP (Przystanek głeboki) i licznik.

Osiągnięto głębokość głębokiego przystanku bezpieczeństwa. Zatrzymaj się na obowiązkowym głębokim przystanku bezpieczeństwa na czas wyświetlany na wskaźniku.

Alarm o niskim priorytecie, powtórzony dwa razy.

Miga wartość ciśnienia w butli.

Ciśnienie w butli osiąga zdefiniowaną wartość alarmu lub stałe ustawienie alarmowe, czyli 50 barów (700 psi). Potwierdź alarm naciskając dowolny przycisk.

Alarm o niskim priorytecie, powtórzony dwa razy.

Wartość OLF% miga, jeśli wartość PO2 jest większa niż 0,5 bara.

Wartość OLF wynosi 80% lub 100% (tylko w trybie nurkowania Nitrox (Nitroks)). Potwierdź alarm naciskając dowolny przycisk.

Alarm o niskim priorytecie, powtórzony dwa razy.

Miga maksymalna wartość głębokości

Przekroczono zdefiniowaną głębokość maksymalną lub maksymalną głębokość urządzenia. Potwierdź alarm naciskając dowolny przycisk.
Alarm o niskim priorytecie, powtórzony dwa razy; miga wartość czasu nurkowaniaPrzekroczono zdefiniowany czas nurkowania. Potwierdź alarm naciskając dowolny przycisk.
Alarm o niskim priorytecie. Miga wyświetlana głębokość maksymalna.Osiągnięto zdefiniowaną głębokość (tylko w trybie nurkowania Free (Swobodny)). Potwierdź alarm naciskając dowolny przycisk.

Alarm o niskim priorytecie.

Miga wyświetlany czas na powierzchni.

Długość czasu, który trzeba spędzić na powierzchni przed następnym nurkowaniem (tylko w trybie nurkowania Free (Swobodny)). Potwierdź alarm naciskając dowolny przycisk.

Alarmy wizualne

Symbol na ekranieZnaczenie
diver attentionUwaga: wydłuż przerwę na powierzchni
ErNaruszono górny pułap dekompresji lub czas denny jest zbyt długi
noflyZakaz lotu samolotem

Spis treści