Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Czas na powierzchni i czas zakazu lotu samolotem

Po powrocie na powierzchnię komputer Suunto Vyper Novo nadal przekazuje informacje i alarmy dotyczące bezpieczeństwa po nurkowaniu. Jeśli po nurkowaniu konieczne jest odczekanie jakiegoś czasu przed lotem, we wszystkich trybach pojawia się symbol zakazu lotu.

nofly

Aby uzyskać więcej informacji o czasie na powierzchni i czasie zakazu lotu samolotem, wejdź do trybu nurkowania.

Czas od wypłynięcia na powierzchnię komputer Suunto Vyper Novo wyświetla w polu Surf t. (Czas na powierzchni). Symbol samolotu oznacza, że należy powstrzymać się od lotu samolotem. Licznik odliczający czas do momentu, gdy latanie samolotem będzie bezpieczne, wyświetla się w polu No Fly (Zakaz lotu samolotem).

suface nofly time ZoopVyperNovo

Czas zakazu lotu samolotem zawsze wynosi co najmniej 12 godzin i jest równy czasowi desaturacji, gdy czas ten jest dłuższy niż 12 godzin. W przypadku czasu desaturacji krótszego niż 70 minut czas zakazu latania samolotem nie jest podawany.

Jeśli podczas nurkowania pominięta zostanie dekompresja, przez co komputer nurkowy Suunto Vyper Novo wejdzie w tryb błędu (zob. Stan błędu (blokada algorytmu)), czas zakazu lotu samolotem wynosi zawsze 48 godzin.

W przypadku nurkowania w trybie Gauge (Głębokościomierz) (czyli miernik czasu dennego) czas zakazu lotu samolotem wynosi 48 godzin.

OSTRZEŻENIE:

JEŻELI KOMPUTER ODLICZA CZAS ZAKAZU LOTU SAMOLOTEM, ZALECA SIĘ UNIKANIE PODRÓŻY LOTNICZYCH. PRZED PODRÓŻĄ LOTNICZĄ NALEŻY ZAWSZE URUCHOMIĆ KOMPUTER I SPRAWDZIĆ, KIEDY MIJA CZAS ZAKAZU LOTU SAMOLOTEM. Latanie lub przebywanie na dużej wysokości w tym czasie może znacznie podwyższyć ryzyko wystąpienia DCS. Należy zapoznać się z zaleceniami opracowanymi przez stowarzyszenie Divers Alert Network (DAN). Nie ma możliwości ustalenia uniwersalnej zasady dotyczącej odbywania lotu po nurkowaniu, która gwarantowałaby całkowite wyeliminowanie ryzyka choroby dekompresyjnej.

Divers Alert Network (DAN) stosuje następujące zalecenia dotyczące czasu zakazu lotu samolotem:

  • Minimalny czas na powierzchni wynoszący 12 godzin jest wymagany dla zyskania uzasadnionej pewności, że nurek nie będzie miał objawów choroby po osiągnięciu wysokości do 2400 m (8000 stóp) w samolocie pasażerskim.
  • Nurkowie, którzy planują codzienne, wielokrotne nurkowania przez kilka dni lub wykonują nurkowania wymagające przystanków dekompresyjnych, powinni podjąć szczególne środki ostrożności i wydłużyć okres oczekiwania na lot, tak aby przekraczał 12 godzin. Amerykańskie towarzystwo medycyny podwodnej i hiberbarycznej Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) zaleca, by nurkowie używający standardowych butli gazowych, którzy nie wykazują objawów choroby dekompresyjnej, odczekali 24 godziny od ostatniego nurkowania, zanim wyruszą w podróż samolotem z kabiną hermetyczną odpowiadającą wysokości do 2400 m (8000 stóp). Są tylko dwa wyjątki od tej rekomendacji:
    • Gdy łączny całkowity czas nurkowania wynosił mniej niż 2 (dwie) godziny w ciągu ostatnich 48 godzin, zaleca się 12-godzinny przedział czasowy na powierzchni.
    • Po dowolnym nurkowaniu, które wymagało przystanku dekompresyjnego, przed lotem należy odczekać przynajmniej 24 godziny, a jeśli to możliwe — 48 godzin.

Firma Suunto zaleca, aby unikać latania samolotem, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie wskazówki DAN i UHMS oraz wskazania komputera nurkowego dotyczące czasu zakazu lotu.

Spis treści