Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Regulowanie ustawień osobistych i ustawień wysokości

Istnieje kilka czynników, które mogą mieć wpływ na podatność na DCS. Czynniki te różnią się w zależności od osoby, jak i od dnia.

Do czynników osobistych, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia DCS, należą:

 • ekspozycja na zimną wodę — poniżej 20°C (68°F);
 • poziom sprawności fizycznej poniżej przeciętnej;
 • zmęczenie;
 • odwodnienie;
 • stres;
 • otyłość;
 • otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej (PFO);
 • wysiłek fizyczny przed lub po nurkowaniu.

Aby dopasować poziom bezpieczeństwa zgodnie z podatnością na DCS, można wykorzystać trzystopniowe ustawienia osobiste.

Regulowanie ustawień osobistychWyjaśnienie
0Warunki idealne (wartość domyślna)
1Ostrożne. Istnieją pewne czynniki lub warunki zwiększające ryzyko.
2Ostrożniejsze. Istnieje kilka czynników lub warunków zwiększających ryzyko.

Oprócz ustawień osobistych komputer nurkowy Suunto Vyper Novo można także dostosować pod kątem nurkowania na różnych wysokościach. Pozwala to dostosować obliczenia dekompresji do danego zakresu wysokości.

Regulowanie ustawień wysokościWyjaśnienie
00–300 m (0–980 stóp) (domyślnie)
1300–1500 m (980–4900 stóp)
21500–3000 m (4900–9800 stóp)

Aby zmienić ustawienia osobiste i ustawienia wysokości:

 1. W trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN.
 2. Naciśnij przycisk SELECT, aby wejść do ustawień Personal, Altitude (Osobiste , ustawienia wysokości).
 3. Naciśnij przycisk UP, aby zmienić ustawienie Personal (Osobiste), i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
 4. Naciśnij przycisk UP, aby zmienić ustawienie Altitude (Wysokość), i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
 5. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.
OSTRZEŻENIE:

Przebywanie na większych wysokościach może spowodować tymczasowe zaburzenia równowagi azotu rozpuszczonego w tkankach organizmu. Zaleca się, aby przed nurkowaniem przeznaczyć co najmniej 3 (trzy) godziny na aklimatyzację organizmu do nowej wysokości.

Spis treści