Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Kalendarz

Kalendarz to na komputerze nurkowym Suunto Vyper Novo tryb domyślny.

Godzina

W ustawieniach czasu możesz ustawić godziny, minuty, sekundy i format (12- lub 24-godzinny).

Aby ustawić godzinę:

 1. W trybie czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN.
 2. Naciskaj przycisk UP, aby przewinąć do pozycji Time (Godzina), a następnie naciśnij przycisk SELECT.
 3. Ustaw godzinę przyciskiem DOWN lub UP i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
 4. Powtórz to samo w przypadku minut i sekund. Ustaw format przyciskiem DOWN lub UP i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
 5. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.

Data

Data i dzień tygodnia są wyświetlane w dolnym wierszu trybu czasu. Naciskając przycisk DOWN (W dół) możesz przełączać między widokami.

Aby ustawić datę:

 1. W trybie czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN (W dół).
 2. Naciskaj przycisk UP (W górę), aby przewinąć do pozycji Date (Data), a następnie naciśnij przycisk SELECT (Wybierz).
 3. Wybierz rok przyciskiem DOWN (W dół) lub UP (W górę) i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT (Wybierz).
 4. Powtórz to samo dla miesiąca i dnia.
 5. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z tego obszaru.

Jednostki

Ustawienie jednostek umożliwia wybór wyświetlania jednostek w systemie metrycznym lub imperialnym.

 1. W trybie czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN (W dół).
 2. Naciskaj przycisk UP (W górę), aby przewinąć do pozycji Units (Jednostki), a następnie naciśnij przycisk SELECT (Wybierz).
 3. Naciskaj przycisk DOWN, aby przełączać między pozycjami Metric (Metryczne) lub Imperial (Imperialne), a następnie potwierdź przyciskiem SELECT (Wybierz).
 4. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z tego obszaru.

Podawanie godziny w dwóch strefach czasowych

Funkcja dwóch stref czasowych pozwala śledzić czas w drugiej strefie czasowej. Druga strefa czasowa wyświetla się w lewym dolnym rogu na ekranie trybu czasu po naciśnięciu przycisku DOWN (W dół).

Aby ustawić dwie strefy czasowe:

 1. W trybie czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN (W dół).
 2. Naciskaj przycisk UP (W górę), aby przewinąć do pozycji Dual Time (Dwie strefy czasowe), a następnie naciśnij przycisk SELECT (Wybierz).
 3. Ustaw godzinę przyciskiem DOWN (W dół) lub UP (W górę) i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT (Wybierz).
 4. To samo powtórz w przypadku minut.
 5. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z tego obszaru.

Budzik

Urządzenie Suunto Vyper Novo zawiera funkcję alarmu codziennego, który można ustawić tak, by uruchamiał się jednorazowo, w dni powszednie lub codziennie.

Gdy alarm codzienny się włączy, ekran miga i rozlega się dźwięk alarmu trwający 60 sekund. Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny przycisk.

Aby ustawić alarm codzienny:

 1. W trybie czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN.
 2. Naciskaj przycisk UP, aby przewinąć do pozycji Alarm, a następnie naciśnij przycisk Select.
 3. Wybierz aktywację alarmu przyciskiem DOWN lub UP i zatwierdź wybór przyciskiem Select. Dostępne opcje to Off (Wyłączony), Once (Jednorazowo), Weekdays (Dni powszednie) lub Every Day (Codziennie).
 4. Ustaw godzinę przyciskiem DOWN lub UP i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
 5. To samo powtórz w przypadku minut.
 6. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.

Spis treści