Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Nurkowanie dekompresyjne

Jeśli podczas nurkowania przekroczysz limit nurkowania bez dekompresji, gdy wartość NO DEC TIME (Czas bez dekompresji) osiągnie zero, nurkowanie przechodzi w tryb dekompresjny. Należy wtedy wykonać jeden lub więcej przystanków dekompresyjnych podczas wynurzania na powierzchnię.

W momencie rozpoczęcia nurkowania dekompresyjnego wartość NO DEC TIME (Czas bez dekompresji) na wyświetlaczu zostaje zastąpiona parametrem ASC TIME (Czas wynurzania) i pojawia się wskaźnik CEILING (Górny pułap). Strzałka wskazująca w górę oznacza konieczność rozpoczęcia wynurzania.

Suunto Vyper Novo Dostarcza informacje dotyczące dekompresji, niezbędne podczas wynurzania, z dwoma wartościami kluczowymi:

 • CEILING (Górny pułap): głębokość, ponad którą nie należy się wynurzać
 • ASC TIME (Czas wynurzania): optymalny czas wynurzania na powierzchnię w minutach przy zadanych gazach

W przypadku przekroczenia limitów czasu bez dekompresji podczas nurkowania komputer nurkowy dostarcza informacje dotyczące dekompresji niezbędne podczas wynurzania wraz ze szczegółami aktualizowanymi podczas wynurzania.

Innymi słowy, zamiast konieczności robienia przystanków na ustalonych głębokościach komputer pozwala na dekompresję w obrębie zakresu głębokości. Jest to tak zwana dekompresja ciągła.

Górny pułap, strefa górnego pułapu, dolny pułap i zakres dekompresji

Przed rozpoczęciem nurkowania dekompresyjnego musisz zrozumieć znaczenie górnego pułapu, strefy górnego pułapu, dolnego pułapu i zakresu dekompresji. Musisz zrozumieć te pojęcia, aby móc prawidłowo interpretować wskazówki pochodzące z komputera nurkowego.

 • Górny pułap to najmniejsza głębokość, do jakiej można się wynurzyć podczas dekompresji.
 • Strefa górnego pułapu to optymalny zakres głębokości dekompresji. Jest to zakres pomiędzy głębokością górnego pułapu a głębokością 1,2 m (4 stóp) poniżej tego pułapu.
 • Dolny pułap to największa głębokość, na której czas przystanku dekompresyjnego nie wzrasta. Dekompresja rozpoczyna się, kiedy przekroczysz tę głębokość podczas wynurzania.
 • Zakres dekompresji to zakres głębokości pomiędzy górnym pułapem a dolnym pułapem. W obrębie tego zakresu następuje dekompresja. Jednakże należy pamiętać, że dekompresja jest wolniejsza na poziomie lub w pobliżu dolnego pułapu w porównaniu ze strefą górnego pułapu.

Głębokość górnego i dolnego pułapu zależy od profilu nurkowania. Głębokość górnego pułapu jest dość płytka na początku nurkowania dekompresyjnego. Jednakże, jeśli pozostajesz na danej głębokości, głębokość górnego pułapu przesuwa się w dół, a czas wynurzania wzrasta. Dotyczy to również odwrotnej sytuacji: głębokości dolnego i górnego pułapu mogą przesuwać się ku górze podczas dekompresji.

W przypadku trudnych warunków utrzymanie stałej głębokości w pobliżu powierzchni wody może być problematyczne. W takich przypadkach łatwiejsze może być utrzymanie się na głębokości nieznacznie poniżej górnego pułapu, aby nie dopuścić do sytuacji, w której fale unoszą cię ponad górny pułap. Suunto zaleca dekompresję na głębokości poniżej 4 m (13 stóp), nawet jeśli wskazany górny pułap znajduje się płycej.

Czas wynurzania

Czas wynurzania wyświetlany na komputerze nurkowym to minimalna ilość czasu niezbędna do dotarcia na powierzchnię podczas nurkowania dekompresyjnego. Obejmuje on:

 • Czas wymagany do wykonania przystanków głębokich
 • Czas wynurzania z głębokości z prędkością 10 m (32,8 stopy) na minutę
 • Czas potrzebny do dekompresji
 • Czas potrzebny na dodatkowe przystanki bezpieczeństwa w przypadku zbyt szybkiego wynurzania podczas nurkowania
OSTRZEŻENIE:

Rzeczywisty czas wynurzania może być dłuższy niż wyświetlany przez Suunto Vyper Novo. Czas ten może być dłuższy, jeśli wynurzanie następuje z prędkością mniejszą niż 10 m (32,8 stopy) na minutę lub gdy przystanek dekompresyjny zostanie wykonany na głębokości większej niż zalecany górny pułap dekompresji. Należy wziąć to pod uwagę, ponieważ może to powodować konieczność zwiększenia ilości gazu oddechowego wymaganej do wyjścia na powierzchnię.

Wskazówki dotyczące dekompresji

W nurkowaniu dekompresyjnym mogą być wykonywane trzy rodzaje przystanków:

 • Przystanek bezpieczeństwa
 • Przystanek głęboki
 • Przystanek dekompresyjny

Chociaż nie jest to zalecane, przystanki głębokie i przystanki bezpieczeństwa można pominąć. Suunto Vyper Novo “karze” za takie postępowanie dodatkowymi przystankami lub innymi działaniami zarówno podczas danego nurkowania jak i kolejnych nurkowań. Więcej informacji na ten temat – patrz Przystanki bezpieczeństwa i przystanki głębokie (Deep-stopy).

Suunto Vyper Novo pokazuje wartość górnego pułapu dekompresji zawsze z poziomu najgłębszego z tych przystanków. Górne pułapy przystanków głębokich i przystanków bezpieczeństwa są zawsze na stałej głębokości, gdy nurek znajduje się na przystanku. Czas przystanku jest odliczany w minutach i sekundach.

W przypadku przystanków dekompresyjnych górny pułap dekompresji obniża się każdorazowo, gdy nurek zbliża się do głębokości górnego pułapu dekompresji, zapewniając ciągłą dekompresję w optymalnym czasie wynurzania.

UWAGA:

Podczas wynurzania zawsze zaleca się przebywanie blisko górnego pułapu dekompresji.

Poniżej dolnego pułapu

Migający tekst ASC TIME i strzałka w górę oznaczają, że znajdujesz się poniżej dolnego pułapu. Urządzenie wyda dźwięk alarmu o niskim priorytecie. Musisz wtedy natychmiast rozpocząć wynurzanie. Głębokość górnego pułapu jest wyświetlana po lewej stronie pola środkowego, natomiast minimalny całkowity czas wynurzania – po prawej stronie.

Poniżej zamieszczono przykład nurkowania dekompresyjnego z górnym pułapem 3 m i całkowitym czasem wynurzania 9 minut.

below floor

Powyżej górnego pułapu

W przypadku wynurzenia powyżej dolnego pułapu tekst ASC TIME przestaje migać, natomiast strzałka w górę znika, jak pokazano na poniższej ilustracji.

above floor

Oznacza to, że znajdujesz się w zakresie dekompresji. Dekompresja rozpoczyna się powoli. Należy kontynuować wynurzanie.

Na poziomie górnego pułapu

Po osiągnięciu strefy górnego pułapu wyświetlacz pokaże dwie strzałki wskazujące na siebie, jak przedstawiono poniżej.

at ceiling

Podczas przystanku dekompresyjnego całkowity czas wynurzania jest nadal odliczany w kierunku wartości zerowej. Jeśli górny pułap przesunął się ku górze, możesz rozpocząć wynurzanie do nowego górnego pułapu.

Wynurzenie się jest dozwolone dopiero po zniknięciu wartości ASC TIME i CEILING. Oznacza to, że wykonano przystanki dekompresyjne lub jakiekolwiek obowiązkowe przystanki bezpieczeństwa.

Jednakże zalecane jest pozostanie poniżej górnego pułapu, aż do zniknięcia również tekstu STOP. Oznacza to, że wykonano również zalecany trzyminutowy (3 minuty) przystanek bezpieczeństwa.

Powyżej górnego pułapu

W przypadku wynurzenia się powyżej górnego pułapu podczas przystanku dekompresyjnego, na ekranie przed głębokością górnego pułapu pojawia się strzałka skierowana w dół, a urządzenie zaczyna emitować przerywany sygnał dźwiękowy.

above ceiling

Ponadto ostrzeżenie o błędzie Er przypomina o tym, że masz jedynie trzy (3) minuty na skorygowanie sytuacji. Należy natychmiast zanurzyć się do tego pułapu lub głębiej. W przypadku ciągłego nieprzestrzegania wskazówek dotyczących dekompresji komputer nurkowy ustawi się w permanentnym stanie błędu (Stan błędu (blokada algorytmu)).

Spis treści