Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Stan błędu (blokada algorytmu)

Komputer nurkowy Suunto Vyper Novo zawiera wskaźniki z ostrzeżeniami w określonych sytuacjach, które mogłyby znacząco zwiększyć ryzyko choroby ciśnieniowej DCI. Jeśli nie zareagujesz na te ostrzeżenia, komputer nurkowy Suunto Vyper Novo wejdzie w stan błędu i na ekranie wyświetli się komunikat Er (Błąd). Oznacza on, że ryzyko wystąpienia DCI znacznie się zwiększa.

error state ZoopVyperNovo

Jeśli pominiesz przystanki dekompresyjne przez ponad 3 (trzy) minuty, algorytm RGBM zostanie zablokowany na 48 godzin. W przypadku blokady algorytmu informacje generowane przez algorytm nie są dostępne, a w ich miejsce wyświetlany jest komunikat Er (Błąd). Blokada algorytmu to funkcja bezpieczeństwa wskazująca, że informacje generowane przez algorytm nie są już aktualne.

W takiej sytuacji, aby kontynuować dekompresję, należy cofnąć się na głębokość poniżej górnego pułapu dekompresji. Jeśli w ciągu trzech (3) minut nie wykonasz tej czynności, komputer nurkowy Suunto Vyper Novo zablokuje obliczenia algorytmu, a w ich miejsce będzie wyświetlać się komunikat Er (Błąd), jak pokazano poniżej. Zauważ, że wartość górnego pułapu dekompresji nie jest już wtedy podawana.

W tym stanie szczególnie wzrasta ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej (DCS). Informacje dotyczące dekompresji nie są dostępne przez kolejne 48 godzin od wyjścia na powierzchnię.

Nurkowanie z zablokowanym algorytmem jest możliwe, jednak zamiast informacji dotyczących dekompresji wyświetlany jest komunikat Er (Błąd).

Jeśli ponownie zanurkujesz w stanie błędu, czas blokady algorytmu zostanie przywrócony do 48 godzin od wyjścia na powierzchnię.

Spis treści