Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Częstotliwość próbkowania

Częstotliwość próbkowania określa, jak często dane z nurkowania są zapisywane w dzienniku aktywnym. Domyślna częstotliwość próbkowania wynosi 20 sekund w trybach powietrza i nitroks oraz 2 sekundy w trybie nurkowania Free.

Aby zmienić częstotliwość próbkowania:

  1. W trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN.
  2. Naciskaj przycisk UP, aby przewinąć do pozycji Sample Rate (Częstotliwość próbkowania), a następnie naciśnij przycisk SELECT.
  3. Naciśnij przycisk DOWN lub UP, aby zmienić częstotliwość, i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
  4. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.

Opcje częstotliwości próbkowania w trybach powietrza i nitroks wynoszą: 10, 20, 30 i 60 sekund.

Opcje częstotliwości próbkowania w trybie nurkowania Free wynoszą: 1, 2 i 5 sekund.

Spis treści