Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Timer trybu Free

Timera trybu Free możesz używać do treningu interwałowego podczas nurkowania ze wstrzymanym oddechem. Dostosować możesz następujące ustawienia:

 • Vent. (Went.): czas wentylacji – jest to czas oddychania przed każdym kolejnym zanurzeniem. Czas ten jest stopniowo zwiększany dla każdego interwału.
 • Incr (Przyrost): przyrost czasu – jest on dodawany do czasu oddychania dla każdego interwału. Na przykład jeśli czas wentylacji wyniesie jedną minutę, a przyrost czasu to 30 sekund, to wentylacja dla pierwszego interwału to 1 minuta, dla drugiego – 1 minuta 30 sekund, dla trzeciego – 2 minuty itd.
 • Repeats (Powtórzenia): liczba interwałów

Aby wyregulować ustawienia timera trybu Free:

 1. W trybie czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk UP, aby otworzyć widok timera trybu swobodnego.

apnea timer view ZoopVyperNovo

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN, aby wejść do ustawień timera.
 2. Dostosuj czas wentylacji przyciskiem UP lub DOWN i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
 3. Dostosuj przyrost czasu przyciskiem UP lub DOWN i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
 4. Dostosuj liczbę interwałów przyciskiem UP lub DOWN i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.

Aby korzystać z timera trybu Free:

 1. Naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć pierwszy interwał. Timer odlicza czas wentylacji. Odliczanie trwa do -30 sekund poza zdefiniowanym czasem wentylacji.
 2. Naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć cykl wstrzymanego oddechu. Możesz rozpocząć go w dowolnym momencie podczas odliczania czasu wentylacji. Czas wstrzymanego oddechu nie jest określony w komputerze. Trwa on tak długo, jak określi to nurek.
 3. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT, aby rozpocząć nowy cykl wentylacji.
 4. Powtarzaj te same czynności do końca określonej liczby interwałów.
 5. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z timera trybu Free.

Timer trybu Free można zresetować, naciskając i przytrzymując przycisk SELECT.

Timer trybu Free obsługuje do 20 interwałów, ale zależy to od wentylacji i przyrostu czasu. Ostatni czas wentylacji nie może być krótszy niż 5 sekund ani dłuższy niż 20 minut.

OSTRZEŻENIE:

Każdy, kto zajmuje się jakąkolwiek formą nurkowania na wstrzymanym oddechu, naraża się na ryzyko utraty przytomności na małej głębokości (tzw. mroczki płytkiej wody) spowodowanej niedotlenieniem.

Spis treści