Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Ciśnienie w butli

Podczas korzystania z czujnika bezprzewodowego Suunto ciśnienie w butli jest wyświetlane w lewym dolnym rogu wyświetlacza.

Po każdym rozpoczęciu nurkowania zaczyna się obliczanie czasu nurkowania z pozostałą ilością gazu. Po upływie 30–60 sekund pierwsze oszacowanie czasu nurkowania z pozostałą ilością gazu pojawia się po lewej stronie wyświetlacza.

Obliczenia są zawsze oparte na faktycznym spadku ciśnienia w butli i automatycznie dostosowują się do rozmiaru butli i aktualnego zużycia gazu.

tank pressure VyperNovo

Zmiana zużycia gazu opiera się na pomiarach ciśnienia odbywających się regularnie co sekundę w okresach trwających 30–60 sekund. Wzrost zużycia gazu gwałtownie skraca pozostały czas nurkowania, a spadek zużycia gazu powoli wydłuża ten czas. Unikamy dzięki temu nadmiernie optymistycznych oszacowań wynikających z chwilowego spadku zużycia gazu.

Obliczenia pozostałego czasu nurkowania zawierają 35 barów (500 psi) rezerwy bezpieczeństwa. Oznacza to, że urządzenie wskazuje czas nurkowania z pozostałą ilością gazu równy zero, a pozostaje wciąż niewielka rezerwa.

UWAGA:

Napełnienie kamizelki nurkowej wpływa na szacunkowy czas nurkowania na pozostałym gazie ze względu na chwilowy wzrost zużycia gazu.

Czas nurkowania z pozostałą ilością gazu nie jest wyświetlany, gdy włączone są Deep-stopy (przystanki głębokie) lub górny pułap dekompresji. Pozostały czas nurkowania można sprawdzić, naciskając i przytrzymując przycisk DOWN.

Zmiany temperatury wpływają na ciśnienie w butli, a w rezultacie — na obliczenia pozostałego czasu nurkowania.

Ostrzeżenia o niskim ciśnieniu gazu

Komputer nurkowy ostrzega za pomocą 2 (dwóch) podwójnych sygnałów dźwiękowych i migającego ekranu ciśnienia, gdy ciśnienie w butli spadnie do 50 barów (700 psi).

2 (dwa) podwójne sygnały dźwiękowe rozlegają się, gdy ciśnienie w butli spadnie do określonego poziomu alarmowego i gdy pozostały czas nurkowania spadnie do do zera.

Bezprzewodowa transmisja danych

Włączenie bezprzewodowej transmisji danych o ciśnieniu w butli do komputera Suunto Vyper Novo wymaga:

 1. zamontowania czujnika bezprzewodowego Suunto na automacie oddechowym;
 2. sparowania czujnika z komputerem Suunto Vyper Novo;
 3. włączenia obsługi komunikacji bezprzewodowej w ustawieniach komputera Suunto Vyper Novo.

Czujnik przechodzi w tryb oszczędzania energii z wolniejszą transmisją danych, jeśli ciśnienie w butli nie zmienia się przez więcej niż pięć (5) minut.

Opcjonalny czujnik przekazuje ostrzeżenie batt, gdy poziom naładowania baterii staje się zbyt niski. Wyświetla się ono w sposób przerywany zamiast wskazań ciśnienia. Gdy pojawi się to ostrzeżenie, w czujniku ciśnienia w butli należy wymienić baterię.

Montaż i parowanie czujnika

Zalecamy, by przy zakupie czujnika bezprzewodowego Suunto korzystać z pomocy przedstawiciela Suunto, który przymocuje czujnik do pierwszego stopnia reduktora.

Urządzenie po zamontowaniu musi przejść test ciśnienia, co na ogół musi być wykonane przez przeszkolonego technika.

Aby odbierać dane z czujnika bezprzewodowego, czujnik i komputer Suunto Vyper Novo muszą być sparowane.

Czujnik bezprzewodowy uruchamia się, gdy ciśnienie w butli przekracza 15 barów (300 psi). Czujnik zaczyna wtedy przekazywać dane o ciśnieniu wraz z kodem numerycznym.

Komputer Suunto Vyper Novo odbiera i zapisuje ten kod, gdy znajduje się w odległości do 0,3 m (1 stopy) od czujnika. Czujnik i komputer Suunto Vyper Novo są teraz sparowane. Suunto Vyper Novo będzie od teraz wyświetlać dane o ciśnieniu, które odbierze z tym kodem. Procedura kodowania zapobiega błędnemu odczytowi danych od innych nurków, którzy również używają czujnika bezprzewodowego Suunto.

UWAGA:

Procedurę parowania standardowo wystarczy wykonać tylko raz. Jej powtórzenie może być konieczne, gdy inny nurek w grupie używa tego samego kodu.

Aby wyznaczyć nowy kod czujnika:

 1. Powoli otwórz całkowicie zawór butli, aby zwiększyć ciśnienie w zestawie.
 2. Natychmiast zamknij zawór butli.
 3. Szybko zredukuj ciśnienie w reduktorze do wartości poniżej 10 barów (145 psi).
 4. Odczekaj około 10 sekund i powoli otwórz ponownie zawór butli, aby zwiększyć ciśnienie do wartości powyżej 15 barów (300 psi).

Czujnik automatycznie wyznaczy nowy kod. Aby ponownie sparować czujnik z komputerem Suunto Vyper Novo:

 1. W trybie nurkowania innym niż Free (Swobodny) lub Gauge (Głębokościomierz) naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN, aby wejść do ustawień.
 2. Naciskaj przycisk DOWN, aby przewinąć do pozycji Tank Press Pairing (Parowanie z czujnikiem ciśnienia w butli), a następnie naciśnij przycisk SELECT.
 3. Upewnij się, że opcja Tank Press Pairing (Parowanie z czujnikiem ciśnienia w butli) jest ustawiona w pozycji On (Włączonej), i naciśnij przycisk SELECT.
 4. Wyświetli się kod numeryczny. Naciśnij przycisk UP, aby usunąć kod.
 5. Naciśnij przycisk SELECT.
 6. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.

Przy ciśnieniu w butli powyżej 15 barów (300 psi) zbliż komputer Suunto Vyper Novo do czujnika. Gdy parowanie zostanie ukończone, komputer nurkowy wyświetli nowy kod numeryczny i przekazywane ciśnienie w butli.

Wskaźnik czujnika bezprzewodowego wyświetla się za każdym razem, gdy odebrany zostanie prawidłowy sygnał.

Przekazywane dane

Po sparowaniu komputer Suunto Vyper Novo odbiera dane o ciśnieniu w butli z czujnika.

Za każdym razem, gdy urządzenie Suunto Vyper Novo otrzyma sygnał, w lewym dolnym rogu wyświetlacza pokazuje się jeden z następujących symboli.

WyświetlaczZnaczenie
Cd:–Nie ma zapisanego kodu, komputer nurkowy jest gotowy do sparowania z czujnikiem.
Cd:10Obecny kod numeryczny. Kod numeryczny należy do zakresu od 01 do 40.
- - -Symbol błyskawicy miga. Odczyt ciśnienia przekracza dopuszczalny limit (ponad 360 barów (5220 psi)).
Ostatni odczyt ciśnienia, a za nim napis no connDane ciśnienia w butli nie były aktualizowane przez ponad 1 minutę. Zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami.
- - -, a za nim napis no connDane ciśnienia w butli nie były aktualizowane przez ponad 5 minut. Zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami.
no conn

Tekst no conn (brak połączenia) jest wyświetlany, gdy urządzenie nie odbiera danych z czujnika.

Odczyt ciśnienia nie był aktualizowany przez ponad minutę. Ostatnio odebrana informacja o ciśnieniu wyświetla się i gaśnie. Symbol błyskawicy nie jest wyświetlany.

Możliwa przyczyna:

 1. Czujnik jest poza zasięgiem (>1,2 m (4 stopy)).

 2. Czujnik jest w trybie oszczędzania energii.

 3. Czujnik korzysta z innego kodu. Rozwiązanie:

Aktywuj czujnik poprzez oddychanie przez automat oddechowy. Przybliż komputer nurkowy do nadajnika i sprawdź, czy pojawił się symbol błyskawicy. Jeśli nie pojawił się, ponownie sparuj nadajnik, aby uzyskać nowy kod.

battPoziom naładowania baterii czujnika ciśnienia jest niski. Wymień baterię w czujniku.

Alarm ciśnienia w butli

Istnieją dwa rodzaje alarmu ciśnienia w butli. Pierwszy jest ustawiony na 50 barów (700 psi) i nie można go zmienić.

Drugi typ alarmu można skonfigurować. Można go włączyć lub wyłączyć i używać w zakresie ciśnienia od 10 do 200 barów (200–3000 psi).

Aby ustawić wartość alarmu ciśnienia w butli:

 1. W trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN (W dół), aby wejść do ustawień.
 2. Naciskaj przycisk DOWN (W dół), aby przewinąć do pozycji Tank Press Alarm (Alarm ciśnienia w butli), a następnie naciśnij przycisk SELECT (Wybierz).
 3. Naciśnij przycisk UP (W górę),aby włączyć alarm, i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT (Wybierz).
 4. Dostosuj poziom ciśnienia przyciskiem UP (W górę) lub DOWN (W dół) i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT (Wybierz).
 5. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z tego obszaru.

Spis treści