Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Vyper Novo Podręcznik użytkownika -

Alarm głębokości

Alarm głębokości domyślnie włącza się przy 30 m (100 stóp). Głębokość alarmu można ustawić według osobistych preferencji lub ją wyłączyć.

Aby ustawić alarm głębokości:

  1. W trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN, aby wejść do ustawień.
  2. Naciskaj przycisk UP, aby przewinąć do pozycji Depth Alarm (Alarm głębokości), a następnie naciśnij przycisk SELECT.
  3. Naciśnij przycisk UP, aby włączyć alarm, i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
  4. Dostosuj głębokość przyciskiem DOWN lub UP i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT.
  5. Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z menu.

Gdy uruchomi się alarm głębokości, miga podświetlenie ekranu i włącza się sygnał dźwiękowy o niskim priorytecie. Potwierdź alarm, naciskając dowolny przycisk.

Spis treści