Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Подходящ профил за заниманието

Профилът Altimeter (Алтиметър) следва да се избира, когато вашата дейност на открито включва промени в надморската височина (например преход в хълмист терен).

Профилът Barometer (Барометър) следва да се избира, когато дейността ви на открито не включва промени в надморската височина (например футбол, плаване, кану-каяк).

За да получавате правилни отчитания, трябва да съобразите профила със заниманието си. Можете или да оставите Suunto Ambit2 да избере подходящ профил за заниманието, или сами да изберете профил.

бележка:

Можете да дефинирате профила като част от настройките за спортни режими в Movescount или във вашия Suunto Ambit2.

Задаване на профили

За да зададете профила Alti & Baro (Алти и баро):

 1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Превъртете до Alti-baro (Алти-баро) с Light Lock и го изберете с Next.
 3. Натиснете Next, за да изберете Profile (Профил).
 4. Превъртайте опциите за профили (Automatic (Автоматичен), Altimeter (Алтиметър), Barometer (Барометър)) със Start Stop или Light Lock. Изберете профил с Next.

setting profiles

Задаване на референтни стойности

За задаване на референтните стойности за въздушно налягане при морско равнище и надморска височина:

 1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Превъртете до Alti-baro (Алти-баро) с Light Lock и го изберете с Next.
 3. Превъртете до Reference (Референция) с Light Lock и отворете с Next. Налични са следните опции за настройка:
 4. FusedAlti: GPS-ът се включва и устройството започва да изчислява надморската височина въз основа на FusedAlti. За повече информация вижте FusedAlti.
 5. Manual altitude (Ръчна надморска височина): Задавате надморската височина ръчно.
 6. Sea level pressure (Въздушно налягане при морско равнище): Задавате референтната стойност на въздушно налягане при морско равнище ръчно.
 7. Задайте референтната стойност със Start Stop и Light Lock. Потвърдете настройката с Next.

setting reference values Ambit2

подшушвам:

Можете да отворите настройката Reference (Референтни стойности), като задържите View натиснат, докато сте в режим Alti & baro (Алти и баро).

Можете също така да зададете надморска височина по време на тренировка, вижте Задаване на надморска височина по време на тренировка.

Table of Content