Проверяване на местонахождението ви
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Проверяване на местонахождението ви

Проверяване на местонахождението ви

Product name ви позволява да проверите координатите на текущото си местонахождение с помощта на GPS.

За да проверите местонахождението си:

  1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
  2. Превъртете до Navigation (Навигация) със Start Stop и влезте с Next.
  3. Натиснете Next, за да изберете Location (Местонахождение).
  4. Натиснете Next, за да влезете в Current (Текущо).
  5. Часовникът започва да търси GPS сигнал и показва GPS found (Намерен е GPS), след като получи сигнал. След това на дисплея се показват текущите ви координати.

checking location

подшушвам:

Можете също така да проверите местонахождението си, докато записвате тренировка, като задържите Next натиснат и влезете в менюто с опции.