Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Синхронизация на часа с GPS

Синхронизацията на часа с GPS коригира разминаването между вашия Suunto Ambit2 и часа според GPS. Синхронизирането на часа с GPS автоматично коригира часа веднъж дневно, или след като сте нагласили часа ръчно. Двойното време също се коригира.

бележка:

Синхронизирането на часа с GPS коригира минутите и секундите, но не и часовете.

бележка:

Синхронизирането на часа с GPS коригира времето до точност, ако разминаването е с по-малко от 7,5 минути. Ако часът се разминава с повече от това, синхронизирането на часа с GPS го коригира до най-близките 15 минути.

По подразбиране синхронизирането на часа с GPS е активирано. За да го деактивирате:

  1. В менюто с опции отидете в general (общи), след което в Time/date (Час/дата) и Alarm (Аларма).
  2. Включете или изключете алармата със Start Stop или Light Lock. Потвърдете с Next.
  3. Върнете се към настройките с Back Lap, или задръжта Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

setting GPS timekeeping

Table of Content