Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Задаване на стойност на деклинация

За да си гарантирате точни отчитания от компаса, задайте точна стойност на деклинация.

Картите на хартия сочат към географския север. Компасите обаче сочат към магнитния север – област над Земята, където нейните магнитни полета теглят. Тъй като магнитният север и географският север не са на едно и също място, трябва да зададете деклинация в своя компас. Ъгълът между магнитния и географския север е вашата деклинация.

Стойността на деклинацията е указана на повечето карти. Местонахождението на магнитния север се променя всяка година, така че можете да намерите най-актуалната и точна стойност на деклинация по интернет (например от www.magnetic-declination.com).

Картите за ориентиране обаче са нарисуване спрямо магнитния север. Това означава, че когато използвате карти за ориентиране, трябва да изключите корекцията на деклинацията, като зададете стойност на деклинация от 0 градуса.

За задаване на стойността на деклинация:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Натиснете Next, за да влезете в general (общи).
  3. Превъртете до Compass (Компас) с Light Lock и изберете с Next.
  4. Превъртете до Declination (Деклинация) с Light Lock и изберете с Next.
  5. Изключете деклинацията, като изберете или изберете W (запад) или E (изток).
  6. Задайте стойност на деклинация със Start Stop или Light Lock.
  7. Натиснете Next, за да потвърдите настройката.

setting declination Ambit2

подшушвам:

Можете също така да влезете в настройките на компаса, като задържите View натиснат в режим Compass (Компас).

Table of Content