Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Използване на профил Barometer (Барометър)

Профилът Barometer (Барометър) показва текущото въздушно налягане при морско равнище. То се базира на референтните стойности, добавени в настройките, и постоянно измерваното абсолютно въздушно налягане. За информация относно настройките на референтните стойности вижте Задаване на референтни стойности.

Промените във въздушното налягане при морско равнище се представят графично в средния ред на дисплея. Дисплеят показва записването от последните 26 часа с интервал на записване от 15 минути.

Когато профилът Barometer (Барометър) е активиран, иконата за барометър се показва на дисплея. За информация относно настройките на профила Alti & Baro (Алти и баро) вижте Задаване на профили.

Когато профилът Barometer (Барометър) е активиран, Suunto Ambit2 ви показва следната барометрична информация:

  • горен ред: текущото въздушно налягане при морско равнище
  • среден ред: графика, показваща данни за въздушното налягане при морско равнище от последните 27 часа (с интервал на запис от 1 ч.)
  • долен ред: превключвате между температура, час и референтна стойност за надморска височина сView

baro mode

Референтната стойност за надморска височина е последната надморска височина, използвана в режим Alti & Baro (Алти и баро). Тя може да бъде:

  • надморската височина, която сте задали като референтна стойност за надморска височина в профила Barometer (Барометър), или
  • последната записана надморска височина в профила Automatic (Автоматичен), преди да преминете към профил Barometer (Барометър).
бележка:

Ако носите своя Suunto Ambit2 на китката си, ще трябва да го свалите, за да получите точно отчитане на температурата, тъй като телесната ви температура се отразява на първоначалното отчитане.

Table of Content