Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

FusedAlti

FusedAltiTM предоставя отчитане на надморска височина, което е комбинация от GPS и барометрична надморска височина. То намалява до минимум ефекта на временни отклонения и грешки в окончателното отчитане на надморска височина.

бележка:

По подразбиране надморската височина се измерва с FusedAlti по време на тренировки, които използват GPS, и по време на навигация. Когато GPS-ът е изключен, надморската височина се измерва с барометричния сензор.

Ако не искате да използвате FusedAlti за измеране на надморската височина, можете да го деактивирате от менюто с опции.

За деактивиране на FusedAlti:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до Alti-baro (Алти-баро) с Light Lock и го изберете с Next.
  3. Превъртете до FusedAlti със Start Stop и го изберете с Next.
  4. Задайте Off (Изкл.) на FusedAlti със Start Stop или Light Lock и потвърдете с Next.

enabling FusedAlti

Когато устройството е в режим time (време), можете да търсите нова референция за барометрична надморска височина с FusedAlti. Това активира GPS-а за максимум 15 минути.

За да потърсите нова референция за барометрична надморска височина с FusedAlti:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до Alti-baro (Алти-баро) с Light Lock и го изберете с Next.
  3. Превъртете до Reference (Референция) с Light Lock и отворете с Next.
  4. Превъртете до FusedAlti със Start Stop и го изберете с Next. GPS-ът се включва и устройството започва да изчислява надморската височина въз основа на FusedAlti.

new reference FusedAlti Ambit2

бележка:

При добри условия активирането на FusedAlti отнема 4 – 12 минути. През това време Suunto Ambit2 показва барометричната надморска височина, а при нейното отчитане се показва ~, което посочва, че надморската височина може да не е точна.

Table of Content