Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Използване на хронометъра

За да използвате хронометъра:

  1. В дипслея на активирания хронометър натиснете Start Stop, за да започнете да засичате времето.
  2. Натиснете Back Lap, за да направите обиколка, или Start Stop, за да паузирате хронометъра. За да видите времената за обиколките, натиснете Back Lap, докато хронометърат е в пауза.
  3. Натиснете Start Stop, за да продължите.
  4. За да нулирате времето, задръжте Start Stop натиснат, докато хронометърът е в пауза.

using stopwatch Ambit2

Докато хронометърът работи, можете да:

  • натиснете View, за да превключите между времето и времето за обиколка, показвано в долния ред на дисплея.
  • превключите към режим time (време) с Next.
  • влезете в менюто с опции, като задържите Next натиснат.

Table of Content