Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Използване на предварително конфигуриран режим с различни спортове

Можете да създадете собствен режим с различни спортове в Movescount и да го изтеглите на своя Suunto Ambit2. Режимът с различни спортове може да включва различни спортни режими в конкретна поредност. Всеки спорт, включен в режима с различни спортове, има собствен таймер за интервал. Можете да изберете Multisport (Различни спортове), Adventure racing (Приключенско състезание) или Triathlon (Триатлон) като режим с различни спортове.

За да използвате предварително конфигуриран режим с различни спортове:

  1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
  2. Натиснете Next, за да влезете в Exercise (Тренировка).
  3. Превъртете до предварително конфигурирания режим с различни спортове с Next. Изчакайте устройството да ви извести, че сигналът за сърдечен ритъм и/или GPS са намерени, или натиснете Start Stop, за да изберете Later (По-късно). Устройството продължава да търси сигнала за сърдечен ритъм/GPS.
  4. Натиснете Start Stop, за да започнете да записвате лога.
  5. Дръжте Back Lap натиснат, за да преминете към следващия спорт в своя режим с различни спортове.

using preconfigured multisport custom mode

Table of Content