Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Упражнения по плуване

Упражнения по плуване

Можете да правите упражнения по плуване във всеки момент по време на тренировката ви по плуване. Ако правите упражнения с нестандартен стил на плуване (например само с крака), можете да коригирате разстоянието за упражнението, като добавите ръчно дължини на басейна след упражнението, ако е необходимо.

бележка:

Не добавяйте разстоянието на упражнението, преди да сте приключили с него.

За да направите упражнение:

  1. Докато записвате лог за плуване в басейн, задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
  2. Натиснете Next, за да влезете в Swimming (Плуване).
  3. Натиснете Next, за да изберете Drill (Упражнение), и започнете да плувате.
  4. След като приключите с упражнението, натиснете View, за да коригирате общото разстояние, ако е необходимо.

adding swimming drill

За да приключите упражнението, върнете се в Swimming (Плуване) в менюто с опции и изберете End drill (Край на упражнението).

подшушвам:

Можете да стопирате упражнението, като натискате Start Stop.