Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Калибриране на POD за мощност и наклон

Suunto Ambit2 автоматично калибрира вашия POD за мощност, когато го намери. Можете също така да калибрирате POD-а за мощност ръчно във всеки момент по време на тренировка.

За ръчно калибриране на POD за мощност:

 1. Докато сте в спортен режим, дръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Спрете да въртите педалите и вдигнете крака от тях.
 3. Превъртете до Calibrate Power POD (Калибриране на POD за мощност) с Light Lock и изберете с Next.

bike power POD calibration

Suunto Ambit2 започва да калибрира POD-а и посочва дали калибрацията е била успешна или не. Долният ред на дисплея показва текущата честота, използвана с POD-а за мощност. Предишната честота се показва в скоби.

calibration ongoing Ambit2

Ако вашият POD за мощност има функция за автоматично нулиране, можете да я включвате/изключвате чрез своя Suunto Ambit2.

За включване/изключване на автоматичното нулиране:

 1. След като калибрацията приключи, натиснете Start Stop.
 2. Задайте на автоматичното нулиране On/Off (Вкл/Изкл) с Light Lock и потвърдете с Next.
 3. Изчакайте, докато настройването приключи.
 4. Повторете процедурата, ако настройката е неуспешна или POD-ът за мощност се изгуби.

set auto zero

Можете да калибрирате наклона за POD-ове за мощност, които използват честотата на въртящ момент на курбела (Crank Torque Frequency, CTF).

За калибриране на наклона:

 1. След като калибрацията на POD-а за мощност приключи, натиснете Start Stop.
 2. Задайте правилната стойност според своя POD за мощност ръчно с Light Lock и потвърдете с Next.
 3. Изчакайте, докато настройването приключи.
 4. Повторете процедурата, ако настройката е неуспешна или POD-ът за мощност се изгуби.

calibrate slope

Table of Content