Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Гаранция

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ОТ SUUNTO

Suunto гарантира, че по време на Гаранционния период Suunto или оторизиран сервизен център на Suunto (оттук нататък наричан “Сервизен център”) по изцяло свое усмотрение ще поправи дефектите в материалите или изработката безплатно чрез а) ремонт или б) смяна, или в) възстановяване на заплатената сума, предмет на положенията и условията на настоящата Ограничена гаранция. Настоящата Ограничена гаранция е валидна и приложима само в държавата, където е направена покупката, освен ако местното законодателство не посочва друго.

Гаранционен период

Ограниченият гаранционен период започва на датата на първоначалната покупка от клиента. Гаранционният период е две (2) години за устройства с дисплей. Гаранционният период е една (1) година за принадлежности, включително, но не само POD устройства и предаватели за сърдечния ритъм, както и за всички консумативи.

Капацитетът на презареждаемите батерии намалява с времето. В случай на анормален спад на капацитета поради дефектна батерия, гаранцията на Suunto покрива смяната на батерията в рамките на 1 година или за максимум 300 зареждания, което настъпи първо.

Изключения и ограничения

Настоящата Ограничена гаранция не покрива:

  1. а) нормална амортизация, б) дефекти, причинени от грубо боравене с продукта или в) дефекти или повреди, причинени от злоупотреба или употреба в разрез с предназначението или препоръките за ползване на продукта.
  2. потребителски ръководства и вещи от трети лица;
  3. дефекти или нарочени дефекти, причинени от използването с продукт, аксесоар, софтуер и/или услуга, които не са произведени или доставяни от Suunto;

Настоящата Ограничена гаранция не е приложима, ако предметът:

  1. е отворен в разрез с предназначението за употреба;
  2. е ремонтиран с неоторизирани резервни части; модифициран или поправен от неоторизиран Сервизен център;
  3. серийният номер е премахнат, променен или направен нечетивен по какъвто и да било начин, което се установява изцяло по преценка на Suunto;
  4. е излаган на химикали, включително, но не само репеленти за комари.

Suunto не гарантира, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или безгрешна, нито, че продуктът ще работи с хардуер или софтуер, предоставян от трета страна.

Достъп до гаранционното обслужване на Suunto

Трябва да имате доказателство за покупка, за да се възползвате от гаранционното обслужване на Suunto. За инструкции относно възползването от гаранционен сервиз посетете www.suunto.com/support. Ако имате въпроси или съмнения, там можете да намерите богат набор от помощни материали, или пък да публикувате въпрос директно към Центъра за връзка със Suunto. Можете също така да се свържете с Центъра за връзка със Suunto на телефонния номер, посочен на последната страница на настоящия документ. Квалифицираният помощен персонал на Suunto ще ви помогне и при необходимост ще ви асистира да отстраните проблема по време на разговора.

Ограничение на отговорността

До максималната степен, позволена от приложимите закони, настоящата Ограничена гаранция е вашата единствена и изключителна форма на гаранция и измества всякакви други гаранции, изрични или косвени. Suunto не носи отговорност за специални, инцидентни, наказателни или произтичащи щети, включително, но не само загуба на очаквани ползи, загуба на данни, загуба на ползване, капитални разходи, разходи за заместващо оборудване, искове от трети страни, материални щети, възникнали от закупуването или използването на предмета или възникнали от нарушение на гаранцията, нарушение на договор, небрежност, нарушение на каквато и да било юридическа или правосъдна теория, дори ако Suunto е знаела за вероятността от подобни щети. Suunto не носи отговорност за забавяне на предоставянето на гаранционно обслужване.

Table of Content