Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Таймер за обратно броене

Можете да нагласите таймера за обратно броене да брои от предварително зададено време до нула. След като активирате таймера за обратно броене, той се показва като допълнителен дисплей след режим TIME (ВРЕМЕ).

Таймерът издава кратък звук на всяка секунда през последните 10 секунди и активира аларма, когато достигне нула.

За да нагласите времето за обратно броене:

  1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
  2. Превъртете до Timers (Таймери) с Light Lock и изберете с Next.
  3. Превъртете до Countdown (Обратно броене) с Light Lock и изберете с Next.
  4. Натиснете View, за да настроите времето за обратно броене.
  5. Задайте часовете и минутите със Start Stop и Light Lock. Потвърдете с Next.
  6. Натиснете Start Stop, за да стартирате обратното броене.

countdown timer Ambit2

Когато обратното броене приключи, таймерът за обратно броене изчезва след едночасова пауза.

За да деактивирате таймера, отидете в TIMERS (ТАЙМЕРИ) в старт менюто и изберете END countdown (КРАЙ на обратно броене).

подшушвам:

Можете да паузирате/възобновите обратното броене, като натискате Start Stop.

Table of Content