Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Сервизно меню

За да отворите сервизното меню, задръжте Back Lap и Start Stop натиснати едновременно, докато устройството не отвори сервизното меню.

service menu Ambit2

Сервизното меню включва следните елементи:

 • Info (Инфо):
  • Air pressure (Въздушно налягане): показва текущото абсолютно въздушно налягане и температура.
  • Version (Версия): показва текущата версия на софтуера и хардуера на вашия Suunto Ambit2.
 • Test (Тест):
  • LCD test (Тест на LCD): позволява да изпробвате дали LCD дисплея работи правилно.
 • Action (Действие):
  • Power off (Изключване): позволява ви да вкарате часовника в дълбок сън.
  • GPS reset (Нулиране на GPS): позволява ви да нулирате GPS данните.
бележка:

Power off (Изключване) е режим с ниско захранване. Свържете USB кабела (с източник на захранване), за да събудите часовника. Стартира се съветникът за първоначална настройка. Предишните стойности обаче не са изтрити, така че просто можете да потвърдите всяка стъпка.

бележка:

Часовникът преминава в режим за пестене на енергия, когато е бил статичен в продължение на 10 минути. Часовникът се активира отново, когато бъде раздвижен.

бележка:

Съдържанието на сервизното меню подлежи на промяна без предизвестие по време на актуализации.

Рестартиране на GPS

В случай, че GPS модулът не може да намери сигнал, можете да нулирате GPS данните в сервизното меню.

За да нулирате GPS:

 1. В сервизното меню превъртете до Action (Действие) с Light Lock и влезте с Next.
 2. Натиснете Light Lock, за да превъртите до GPS reset (Нулиране на GPS) и влезте с Next.
 3. Натиснете Start Stop, за да потвърдите нулирането на GPS, или натиснете Light Lock, за да го откажете.
бележка:

Нулирането на GPS нулира GPS данните, стойностите за калибрация на компаса и времето за възстановяване. Запазените логове не се премахват.

Table of Content