Промяна на настройките за часа
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Промяна на настройките за часа

За да отворите настройките за часа:

 1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Натиснете Next, за да влезете в general (общи).
 3. Превъртете до Time/date (Час/дата) със Start Stop и изберете с Next.

time settings

Настройване на часа

Текущият час се показва в средния ред на дисплея в режим Time (Време).

За да нагласите часа:

 1. В менюто с опции отидете в general (общи), след което в Time/date (Час/дата) и Time (Час).
 2. Променете стойностите за часове и минути със Start Stop и Light Lock. Потвърдете с Next.
 3. Върнете се към настройките с Back Lap, или задръжта Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

setting time Ambit2

Настройване на датата

Текущата дата се показва в горния ред на дисплея в режим Time (Време).

За да нагласите датата:

 1. В менюто с опции отидете в general (общи), след което в Time/date (Час/дата) и Date (Дата).
 2. Променете стойностите за година, месец и ден със Start Stop и Light Lock. Потвърдете с Next.
 3. Върнете се към настройките с Back Lap, или задръжта Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

setting date

Настройване на двойно време

Двойното време ви позволява да следите текущия час във втора часова зона, например когато пътувате. Двойното време се показва в долния ред на дисплея в режим Time (Време) и можете да го видите, като натиснете View.

За да нагласите двойното време:

 1. В менюто с опции отидете в general (общи), след което в Time/date (Час/дата) и Dual time (Двойно време).
 2. Променете стойностите за часове и минути със Start Stop и Light Lock. Потвърдете с Next.
 3. Върнете се към настройките с Back Lap, или задръжта Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

setting dual time

Задаване на аларма

Можете да използвате своя Product name като будилник.

За да отворите будилника и да зададете аларма:

 1. В менюто с опции отидете в general (общи), след което в Time/date (Час/дата) и Alarm (Аларма).
 2. Включете или изключете алармата със Start Stop или Light Lock. Потвърдете с Next.
 3. Задайте часовете и минутите със Start Stop и Light Lock. Потвърдете с Next.
 4. Върнете се към настройките с Back Lap, или задръжта Next натиснат, за да излезете от менюто с опции.

setting alarm Ambit2

Когато алармата е включена, символът за алармата се показва при повечето дисплеи.

Когато алармата прозвучи, можете да:

 • Изберете Snooze (Отлагане), като натиснете Light Lock. Алармата спира и започва отново на всеки 5 минути, докато я спрете. Можете да отлагате алармата до 12 пъти за общо 1 час.
 • Изберете Stop (Спиране), като натиснете Start Stop. Алармата спира и се включва отново в същия час на следващия ден, освен ако не я изключите от настройките.

alarm snooze Ambit2

бележка:

Когато е отложена, иконата за аларма мига в режим TIME (ВРЕМЕ).