Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.1

Индикатори за времето

В допълнение към графиката на барометъра (вижте Използване на профил Barometer (Барометър)), Suunto Ambit2 има два индикатора за времето: климатична тенденция и аларма за буря.

Индикаторът за климатичната тенденция се показва като изглед в режим Time (Време) и ви предоставя бърз начин да видите промените във времето.

weather trend Ambit2

Индикаторът за климатична тенденция се състои от два реда, които образуват стрелка. Всеки ред преставлява 3-часов период. Промяната в барометричното налягане, по-голяма от 2 hPa / 0.59 inHg в рамките на три часа предизвиква промяна в посоката на стрелката. Например:

ICON weather trend droppingналягането пада силно през последните шест часа
ICON weather trend steady risingналягането е било стабилно, но се повишава силно през последните три часа
ICON weather trend rising droppingналягането се е повишавало силно, но спада силно през последните три часа

Аларма за буря

Значителният спад в барометричното налягане обикновено означава, че идва буря и трябва да потърсите подслон. Докато алармата за буря е активна, Suunto Ambit2 пуска звукова аларма и мигащ символ за буря, ако налягането е паднало с 4 hPa / 0.12 inHg или повече в рамките на 3-часов период.

бележка:

Алармата за буря не работи, ако сте активирали профила “Алтиметър”. Вижте Задаване на профили.

За да активирате Storm alarm (Аларма за буря):

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до Alti-baro (Алти-баро) с Light Lock и го изберете с Next.
  3. Натиснете Next, за да изберете Storm Alarm (Аларма за буря).
  4. Настройте алармата за буря на On (Вкл) или Off (Изкл) със Start Stop илиLight Lock и потвърдете с Next.

activating storm alarm

Когато се появи аларма за буря, натискането на който и да е от бутоните прекратява алармата. Ако не бъде натиснат никой бутон, алармата се повтаря по веднъж на всеки пет минути. Символът за буря остава на дисплея, докато климатичните условия се стабилизират (спадът на налягането се забави).

Генерира се една специална обиколка (наречена “аларма за буря”), когато се появи аларма за буря по време на тренировка.

подшушвам:

Можете също така да активирате или деактивирате алармата за буря от менюто за опции в спортен режим.

Table of Content