Uwaga dotycząca patentów

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści

Uwaga dotycząca patentów

Uwaga dotycząca patentów

Ten produkt jest chroniony procedurą zgłoszeń patentowych oraz odpowiadającymi jej przepisami krajowymi: US 11/169,712, US 12/145,766, US 13/833,755, US 61/649,617, US 61/649,632, US 61/649,624, FI20116231, USD 603,521, EP 11008080, EU 001296636-0001/0006, 001332985-0001 or 001332985-0002 USD 29/313,029, USD 667,127, (pas do pomiaru tętna: US 7 526 840, US 11/808 391, US 13/071 624, US 61/443 731). Zgłoszono także inne wnioski patentowe.